mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: USG urológia u žien

Jana Böszörményiová   |   14.12.2016

Mediprávnik ambulancia vám prináša nový dokument—informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii dokumenty.                                       

Použitie písomného informovaného súhlasu môže znížiť riziká, s ktorými poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prichádzajú denne do kontaktu. Informovaný súhlas je teda dôležitý nielen ako zdroj informácii pre pacienta, ale zohráva aj dôležitú “forenznú” úlohu. Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti môže po vykonaní daného vyšetrenia pomôcť preukázať v akom rozsahu bol pacient poučený v okamihu, keď vyjadroval súhlas s medicínskym vyšetrením, ako aj samotný informovaný súhlas.

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient – lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec.

Obsah informovaného súhlasu

Obsahom informovaného súhlasu s urologickým ultrazvukovým vyšetrením u žien je detailné rozpracovanie zdravotného vyšetrenia, zahŕňajúce:

 1. Poučenie pre pacienta

 • Čo je to urologické ultrazvukové vyšetrenie u žien
 • Druhy takéhoto urologického ultrazvukového vyšetrenia
 • Dôvody vykonania urologického ultrazvukového vyšetrenia
 • Kontraindikácie pre realizáciu výkonu
 • Príprava na vyšetrenie starostlivosť po vyšetrení
 • Možné riziká súvisiace s vyšetrením
 • Alternatívy ultrazvukového urologického vyšetrenia u žien
 • Riziká odmietnutia
 1. Súhlas na vykonanie urologického ultrazvukového vyšetrenia u žien

 2. Vyhlásenie o výskyte infekcií alebo alergií

 3. Odmietnutie urologického ultrazvukového vyšetrenia u žien

(Počet prečítaní: 1890)