mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: kožné prick testy

Jana Boszorményiová   |   19.10.2016

Mediprávnik ambulancia vám prináša nový dokument—informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii dokumenty.

Základným vzťahom v zdravotníctve je vzťah medzi lekárom a pacientom. Preto bolo cieľom autorov uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do tohto vzťahu vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť uroveň právnej ochrany lekárov, ktorý v týchto prípadoch ťahajú za kratší koniec. 

Prečo je informovaný súhlas dôležitý?

Informovaný súhlas predstavuje záver o tom, či bol informovaný súhlas s poučením poskytnutý správne je otázkou právnou a o tejto skutočnosti sa rozhoduje v súdnom konaní. Dôležitosť takéhoto informovaného súhlasu spočíva vo zvýšení úspechu v potenciálnom súdnom spore.

V praxi sa častokrát nedá rozsah poučenia v rámci informovaného súhlasu nastaviť tak, aby bol vyčerpávajúci, či už z kapacitného alebo časového hľadiska. Aj z tohto dôvodu sa vo vybraných informovaných súhlasoch odborníci snažili vytypovať najproblematickejšie oblasti, ktoré mnohokrát tvoria podstatu súdnych sporov týkajúcich sa ochrany osobnosti.

Obsah informovaného súhlasu

Obsahom informovaného súhlasu s kožnými prick testami je detailné rozpracovanie zdravotného výkonu, zahŕňajúce:

 1. Poučenie pre pacienta

  • Čo je to kožný prick test
  • Dôvody vykonania tohto kožného testu
  • Spôsob vykonania kožného testu
  • Príprava na kožný test
  • Starostlivosť po výkone kožného testu
  • Možné riziká súvisiace s kožným testom
  • Alternatívy tohto výkonu
  • Riziká odmietnutia
 1. Súhlas na výkon kožného prick testu

 2. Vyhlásenie o užívaní liekov alebo výživových doplnkov

 3. Odmietnutie kožného prick testu

(Počet prečítaní: 2357)