mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: cisársky rez

Jana Boszorményiová   |   7.10.2016

Mediprávnik ambulancia vám prináša nový dokument—informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii dokumenty.

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient – lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec.

Prečo je informovaný súhlas dôležitý?

Informovaný súhlas je právnym úkonom, ktorý potvrdzuje skutočnosť, že pacientovi boli poskytnuté informácie týkajúce sa zdravotného výkonu alebo vyšetrenia. Záver o tom, či bol informovaný súhlas poskytnutý správne alebo nie, robí súd. Vzhľadom na to písomný informovaný súhlas zahŕňajúci aj poučenie zvyšuje lekárovi úspech v potenciálnom súdnom spore.

V praxi sa častokrát nedá rozsah poučenia v rámci informovaného súhlasu nastaviť tak, aby bol vyčerpávajúci, či už z kapacitného alebo časového hľadiska. Aj z tohto dôvodu sa vo vybraných informovaných súhlasoch odborníci snažili vytypovať najproblematickejšie oblasti, ktoré mnohokrát tvoria podstatu súdnych sporov týkajúcich sa ochrany osobnosti.

Obsah informovaného súhlasu

Obsahom informovaného súhlasu s cisárskym rezom je detailné rozpracovanie zdravotného výkonu, zahŕňajúce:

 1. Poučenie pre pacienta

  • Čo je to cisársky rez
  • Dôvody pre vykonanie cisárskeho rezu
  • Výhody a nevýhody cisárskeho rezu
  • Kontraindikácie pre realizáciu výkonu
  • Spôsoby vykonania cisárskeho rezu
  • Možné riziká súvisiace s výkonom
  • Starostlivosť po výkone
  • Alternatívy ukončenia tehotenstva cisárskym rezom
  • Riziká odmietnutia ukončenia tehotenstva cisárskym rezom
 1. Súhlas s cisárskym rezom

 2. Odmietnutie cisárskeho rezu

(Počet prečítaní: 2441)