mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: bronchokonstrikčný test

Jana Boszorményiová   |   25.10.2016

Mediprávnik ambulancia Vám prináša nový dokument – informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii dokumenty.

Použitie písomného informovaného súhlasu môže znížiť riziká, s ktorými poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prichádzajú denne do kontaktu. Informovaný súhlas je teda dôležitý nielen ako zdroj informácii pre pacienta, ale zohráva aj dôležitú “forenznú” úlohu. Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti môže po vykonaní daného zákroku pomôcť preukázať v akom rozsahu bol pacient poučený v okamihu, keď vyjadroval súhlas s medicínskym zákrokom, ako aj samotný informovaný súhlas. 

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient – lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec.

Obsah informovaného súhlasu

Informovaný súhlas popisuje čo je bronchokonstrikčný test a aké sú dôvody na jeho vykonanie, akými spôsobmi je možné tento test vykonať, aká je starostlivosť pred a po výkone, kontraindikácie, venuje sa možným rizikám súvisiacich s bronchokonstrikčným testom, alternatívam tohto testu a rizikám odmietnutia výkonu. Neobišli sme ani „právnu“ časť, kde je zakomponovaný samotný súhlas na výkon testu, vyhlásenie o užívaní liekov, výživových doplnkoch a alergiách, a odmietnutie súhlasu s výkonom bronchokonstrikčného testu.

(Počet prečítaní: 2900)