mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Lekársky predpis - ako je to s jeho platnosťou?

Katarína Tomková   |   19.2.2016

Každý z nás sa už určite stretol s lekárskym predpisom, ale aká je platnosť lekárskeho predpisu, prečo mi lekár vypísal viac lekárskych predpisov, čo je to výpis z lekárskeho predpisu / receptu, kto mi môže predpísať zdravotnícku pomôcku. Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdeme v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch.

Čo je to teda lekársky predpis a aká je platnosť lekárskeho predpisu?

Lekársky predpis, v hovorovej reči častokrát označovaný ako recept, je úradné tlačivo, ktorým lekár žiada lekárnika o vydanie (prípadne prípravu) lieku pacientovi.

Obsahuje osobné údaje pacienta, taktiež údaje o lekárovi, ktorý recept predpisuje, no najmä údaje o lieku. To znamená názov lieku, počet balení, dávkovanie, časový režim užívania, diagnóza a ďalšie informácie, aby mohol lekárnik správne vydať liek a informovať pacienta. Okrem iného sa na lekárskom predpise nachádza pečiatka lekára spolu s podpisom a dátum kedy bol lekársky predpis vystavený, pretože tento dátum je určujúci pre platnosť lekárskeho predpisu.

Platnosť lekárskeho predpisu

Platnosť lekárskeho predpisu sa posudzuje podľa viacerých kritérií, ktoré sú vymedzené v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a závisí od druhu predpisovaných liekov alebo lekára, ktorý daný recept vystavil.

  • Štandardný lekársky predpis vystavený lekárom platí sedem dní od vystavenia, okrem prípadov nižšie.
  • V prípade, ak lekár predpisuje liek s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky „predpis s modrým pruhom“ jeho platnosť je päť dní od vystavenia.
  • Lekársky predpis na antibiotika alebo chemoterapeutika je platný tri dní, pričom dôvodom kratšej doby platnosti je skutočnosť, že zákon vychádza z predpokladu, že tieto lieky sú určené na okamžitú liečbu a potlačenie infekcie.
  • Rovnako je to aj pri lekárskych lístkoch, ktoré sú predpísané lekárom lekárskej služby prvej pomoci a lekárom ústavnej pohotovostnej služby, ich platnosť trvá najdlhšie jeden deň od vystavenia.

Deň vystavenia lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu sa do lehoty platnosti nezapočítava.

Je vhodné vyzdvihnúť si svoje lieky čo najskôr po predpísaní lekárom, pretože platnosť všetkých lekárskych predpisov je obmedzená. Ak sa lekársky predpis v stanovej lehote „nevydvihne“ stráca takýto recept platnosť.

Musím si chodiť po lekársky predpis vždy k odbornému lekárovi alebo mi ho môže vypísať aj môj všeobecný lekár?

V niektorých prípadoch môže na určité lieky pacientovi vydávať lekársky predpis len odborný lekár, teda nie všeobecný lekár, ani pediater.

Podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch aj v týchto prípadoch existuje výnimka. Odborný lekár môže dať všeobecnému lekárovi, prípade pediatrovi písomné odporúčanie na predpis určitých liekov, pričom je povinný uviesť ako dlho všeobecný lekár môže na liek pacientovi vydávať lekársky predpis. Všeobecný lekár môže tieto lieky predpisovať najdlhšie šesť mesiacov. Po uplynutí tejto doby pacient musí opäť navštíviť odborného lekára.

  • Prečo mi lekár vypísal viac lekárskych predpisov?
  • Čo je to výpis z lekárskeho predpisu / receptu?
  • Aký je rozdiel medzi lekárskym predpisom a lekárskym poukazom?
  • Aká je platnosť lekárskeho poukazu?

Dočítate sa nižšie

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 61486)