mediPRÁVNIK chráni už 1741 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: Očkovanie proti chrípke

mediprávnik   |   7.9.2016

Mediprávnik ambulancia Vám prináša nový dokument – informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v?sekcii dokumenty

Použitie písomného informovaného súhlasu môže znížiť riziká, s ktorými poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prichádzajú denne do kontaktu. Informovaný súhlas je teda dôležitý nielen ako zdroj informácii pre pacienta, ale zohráva aj dôležitú “forenznú” úlohu. Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti môže po vykonaní daného zákroku pomôcť preukázať v akom rozsahu bol pacient poučený v okamihu, keď vyjadroval súhlas s medicínskym zákrokom, ako aj samotný informovaný súhlas. 

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient – lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec. 

Obsah informovaného súhlasu

Informovaný súhlas popisuje čo je to očkovanie a?chrípka, spôsob vykonania očkovania, podáva stručnú informáciu o liečebných a diagnostických dôvodoch liečby, odporúčania pri liečbe a?po liečbe, ktorým osobám sa očkovanie hlavne odporúča, v?ktorých prípadoch je očkovanie povinné, samotné dávkovanie očkovacej látky, kontraindikácie, venuje sa možným rizikám súvisiacich s očkovaním a alergickým reakciám, ďalej je súčasťou poučenia informácia o?možnosti ochorenia na chrípku napriek očkovaniu, a?informácie o?zložení vakcíny. Obsahom informovaného súhlasu je aj poučenie o alternatívach a rizikách odmietnutia infúznej liečby napriek poučeniu pacienta. 

(Počet prečítaní: 2275)