mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: ultrazvukové vyšetrenie v gynekológii a pôrodníctve

Jana Boszorményiová   |   12.10.2016

Mediprávnik ambulancia vám prináša nový dokument—informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii dokumenty.

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient – lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec.

Prečo je informovaný súhlas dôležitý?

Informovaný súhlas je právny úkon, teda záver o tom, či bol informovaný súhlas s poučením poskytnutý správne je otázkou právnou a o tejto skutočnosti rozhoduje súd. Vzhľadom na to písomný informovaný súhlas zahŕňajúci aj poučenie zvyšuje lekárovi úspech v potenciálnom súdnom spore

V praxi sa častokrát nedá rozsah poučenia v rámci informovaného súhlasu nastaviť tak, aby bol vyčerpávajúci, či už z kapacitného alebo časového hľadiska. Aj z tohto dôvodu sa vo vybraných informovaných súhlasoch odborníci snažili vytypovať najproblematickejšie oblasti, ktoré mnohokrát tvoria podstatu súdnych sporov týkajúcich sa ochrany osobnosti.

Obsah informovaného súhlasu

Obsahom informovaného súhlasu s ultrazvukovým vyšetrením v gynekológii a pôrodníctve je detailné rozpracovanie zdravotného vyšetrenia, zahŕňajúce:

 1. Poučenie pre pacienta

  • Čo je to gynekologické / pôrodnícke ultrazvukové vyšetrenie
  • Druhy takéhoto ultrazvukového vyšetrenia
  • Dôvody vykonania ultrazvukového vyšetrenia
  • Kontraindikácie pre realizáciu výkonu
  • Príprava na vyšetrenie
  • Možné riziká súvisiace s vyšetrením
  • Alternatívy ultrazvukového vyšetrenia
  • Riziká odmietnutia
 1. Súhlas na konkrétny druh ultrazvukového vyšetrenia

 2. Odmietnutie konkrétneho druhu ultrazvukového vyšetrenia

(Počet prečítaní: 2360)