mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: elastická Barronova ligatúra hemoroidov

Jana Böszörményiová   |   4.1.2017

Mediprávnik ambulancia vám prináša nový dokument—informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii dokumenty.

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient – lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec.

Prečo je informovaný súhlas dôležitý?

Informovaný súhlas je právny úkon, teda záver o tom, či bol informovaný súhlas s poučením poskytnutý správne je otázkou právnou a o tejto skutočnosti rozhoduje súd. Vzhľadom na to písomný informovaný súhlas zahŕňajúci aj poučenie zvyšuje lekárovi úspech v potenciálnom súdnom spore

V praxi sa častokrát nedá rozsah poučenia v rámci informovaného súhlasu nastaviť tak, aby bol vyčerpávajúci, či už z kapacitného alebo časového hľadiska. Aj z tohto dôvodu sa vo vybraných informovaných súhlasoch odborníci snažili vytypovať najproblematickejšie oblasti, ktoré mnohokrát tvoria podstatu súdnych sporov týkajúcich sa ochrany osobnosti.

Obsah informovaného súhlasu

Obsahom informovaného súhlasu s elastickou Barronovou ligatúrou hemoroidov je detailné rozpracovanie tohto ošetrenia, zahŕňajúce:

 1. Poučenie pre pacienta

 • Čo je to elastická Barronova ligatúra hemoroidov
 • Dôvody vykonania elastickej Barronovej ligatúry hemoroidov
 • Spôsoby vykonania tohto výkonu
 • Kontraindikácie pre realizáciu výkonu
 • Starostlivosť pred a po výkone
 • Možné riziká súvisiace s elastickou Barronovou ligatúrou hemoroidov
 • Alternatívy výkonu
 • Riziká odmietnutia výkonu
 1. Súhlas na elastickú Barronovu ligatúru hemoroidov

 2. Vyhlásenie o užívaní liekov, výživových doplnkov, o alergiách

 3. Odmietnutie elastickej Barronovej ligatúry hemoroidov

(Počet prečítaní: 3454)