mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.

“Paragraf” a ako na neho

Šimon Pajunk   |   20.3.2018

Každý z nás, kto je v pracovnom pomere, sa pravdepodobne stretol so situáciou, že bol vopred objednaný u lekára na vyšetrenie, ktoré sa prekrýva s pracovným časom. Ak riešite, či si máte na tento deň vziať dovolenku, tak v tomto prípade Vám poradíme a ukážeme, ako takúto situáciu riešiť iným spôsobom, a to prostredníctvom inštitútu „paragrafu“.

Čo je to „paragraf“?

„Paragraf“ je verejnosťou zaužívaný pojem a predstavuje zákonnú možnosť ako si vziať voľno, ktoré si zamestnanec berie z dôvodu ošetrenia alebo vyšetrenia v zdravotníckom zariadení, sprevádzaním rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia alebo zariadenia sociálnej starostlivosti, či špeciálnej školy. Zákonodarca považuje tento inštitút natoľko právne významným, že v prípade jeho výskytu zakladá právo zamestnanca na pracovné voľno, a to aj s náhradou mzdy. Z tohto dôvodu je jednou zo súčastí dôležitých osobných prekážok v práci na strane zamestnanca, ktoré sú taxatívne vymedzené v Zákonníku práce (zákon č. 311/2001 Z.z.).

Ako uplatniť „paragraf“?

Paragraf je limitovaný, a to už spomínaným ošetrením alebo vyšetrením zamestnanca v zdravotníckom zariadení ako aj sprevádzaním rodinného príslušníka, ktoré nemožno vykonať mimo pracovného času. Aby ste si mohli uplatniť tento nárok, je potrebné návštevu lekára alebo zdravotníckeho zariadenia vopred nahlásiť zamestnávateľovi. Túto prekážku v práci a jej trvanie ste povinný preukázať zamestnávateľovi a preto zdravotnícke zariadenie, ktoré ste navštívili, je povinné Vám vydať doklad o existencii prekážky (návšteve zariadenia) a o jej trvaní. 

Poslednou z povinností je takéto potvrdenie včas doručiť zamestnávateľovi. Zákon síce neupravuje lehotu, do kedy má byť takéto potvrdenie doručené, to však neznamená že takáto úprava nemôže byť obsiahnutá v kolektívnej alebo v pracovnej zmluve. Avšak, ak aj tam takáto lehota chýba, v praxi sa zaužíva doručenie na ďalší pracovný deň (v prípade ak ide o piatok s voľnými víkendami, tak v pondelok).

Tretia možnosť „paragrafu“ je na podporu rodín s deťmi so zdravotným postihnutím. V tomto prípade ide o sprevádzanie takéhoto dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy (napr. internátna škola alebo iné) najviac na 10 dní v kalendárnom roku. 

Musí zamestnávateľ „paragraf“ akceptovať?

Napadla Vám niekedy otázka či musí zamestnávateľ „paragraf“ akceptovať? Alebo či si bude overovať u lekára, či ste naozaj u lekára boli alebo aby sa dozvedel, s akým problémom ste lekára navštívili? ? Verte, nie ste jediný, tieto otázky trápia mnoho ľudí. Odpoveďou v tomto prípade je, že takéto ošetrenie, ktoré ste nahlásili vopred alebo neočakávaná situácia, ktorá nastala náhle a ktorá si vyžadovala lekársku návštevu, s podmienkou bezodkladného informovania zamestnávateľa, je zamestnávateľ povinný akceptovať. Máte nato nárok priamo zo zákona, a to podľa ustanovenia  §141 ods. 2 písm. b) a c) Zákonníka práce, preto nemajte obavy o Vašej oprávnenosti využiť túto možnosť.

Kontrola zo strany zamestnávateľa napr. telefonickým kontaktovaním lekára alebo vypísaním predtlačeného dokumentu stanoveným zamestnávateľom nie je nezákonná, a teda, zamestnávateľ Vám môže takéto tlačivo nechať potvrdiť lekárom alebo ho môže telefonicky kontaktovať a položiť mu otázku, či ste absolvovali lekárske vyšetrenie a na ako dlho, dokedy má daný lekár ordinačné hodiny alebo či bol takýto časový interval vyšetrenia nevyhnutný. Na druhú stranu, ak zamestnávateľ požaduje informácie od lekára týkajúce sa Vášho zdravotného stavu (napr. s akým problémom ste ho navštívili a pod.), tak platí zákonná povinnosť mlčanlivosti zo strany zdravotníckeho pracovníka, t.j. lekár nesmie zamestnávateľovi poskytnúť informácie o probléme, ktorý bol dôvodom návštevy (viac k tejto téme: Môže lekár informovať blízkych o zdravotnom stave pacienta?)

Na koľko dní „paragrafu“ má zamestnanec nárok?

Rozsah pracovného voľna s náhradou mzdy pri ošetrení/vyšetrení alebo sprevádzaní rodinného príslušníka je limitovaný zákonom maximálne na 7 dní v kalendárnom roku pri oboch možnostiach.  Teda je možné využiť tieto prekážky až na 14 dní pracovného voľna s náhradou mzdy.  Limit pri sprevádzaní platí celkovo bez ohľadu na počet rodinných príslušníkov (ak máte napríklad 2+ detí, tak bez ohľadu na tento počet je pevne stanovených 7 dní, pričom náhrada sa poskytuje len jednému z rodinných príslušníkov, pre prípad sprevádzania viacerými).

V prípade, ak ide o sprevádzanie dieťaťa, ktoré je zdravotné postihnuté, sa jedná o ďalších 10 dní, ktoré sa rátajú zvlášť.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 85706)