mediPRÁVNIK chráni už 1955 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: špecifická alergénová imunoterapia – podkožná aplikácia

Jana Boszorményiová   |   18.11.2016

Mediprávnik ambulancia Vám prináša nový dokument – informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii dokumenty.

Použitie písomného informovaného súhlasu zohráva hlavnú úlohu pri eliminácii rizík, s ktorými sa môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti stretnúť. Prostredníctvom informovaného súhlasu sa pacient dozvie všetky relevantné informácie týkajúce sa samotného výkonu. Taktiež môže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti po vykonaní daného zákroku pomôcť dokázať v akom rozsahu bol pacient poučený v okamihu, keď vyjadroval súhlas so zdravotným zákrokom, ako aj samotný informovaný súhlas, resp. jeho odmietnutie.

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient – lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec.

Obsah informovaného súhlasu

Informovaný súhlas popisuje čo je to špecifická alergénová imunoterapia spočívajúca v podkožnej aplikácii, podáva stručnú informáciu o liečebných a diagnostických dôvodoch liečby, spôsob podania vakcíny s alergénom , odporúčania ohľadne starostlivosti pred výkonom a po výkone, v akých dávkach a ako často sa konkrétna vakcína s alergénom podáva, kontraindikácie – teda kedy nemožno špecifickú alergénovú imunoterapiu vykonať, venuje sa možným rizikám súvisiacich s podaním vakcíny. Obsahom informovaného súhlasu je aj poučenie o alternatívach a rizikách odmietnutia špecifickej alergénovej imunoterapie napriek poučeniu pacienta.

(Počet prečítaní: 2107)