mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: Injekčné podanie lieku a ambulantná infúzna liečba

Jana Böszörményiová   |   28.9.2016

Mediprávnik ambulancia vám prináša nový dokument—informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii dokumenty.

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient—lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec.

Prečo je informovaný súhlas dôležitý?

Informovaný súhlas je právny úkon, teda záver o tom, či bol informovaný súhlas s poučením poskytnutý správne je otázkou právnou a o tejto skutočnosti vydáva rozhodnutie súd. Vzhľadom na to, písomný informovaný súhlas zahŕňajúci aj poučenie zvyšuje lekárovi úspech v potenciálnom súdnom spore.

V praxi sa častokrát nedá rozsah poučenia v rámci informovaného súhlasu nastaviť tak, aby bol vyčerpávajúci, či už z kapacitného alebo časového hľadiska. Aj z tohto dôvodu sa vo vybraných informovaných súhlasoch odborníci snažili vytypovať najproblematickejšie oblasti, ktoré mnohokrát tvoria podstatu súdnych sporov týkajúcich sa ochrany osobnosti.

Obsah informovaného súhlasu

Obsahom informovaného súhlasu s infúznou liečbou je detailné rozpracovanie zdravotného výkonu, zahŕňajúce:

 1. Poučenie pre pacienta

  • Čo je to injekčné podanie lieku / infúzna liečba
  • Druhy injekcií, lokalizácia a dôvody vykonania zákroku
  • Kontraindikácie pri injekčnom podaní lieku /infúznej liečbe
  • Možné riziká súvisiace s injekčným podaním lieku / infúznou liečbou
  • Alternatívy injekčného podania lieku / infúznej liečby
  • Spôsob podania infúznej liečby
  • Rizika odmietnutia výkonu
  • Vyhlásenia súvisiace s užívaním liekov a alergiami 
 1. Súhlas s informovaným súhlasom

 2. Odmietnutie informovaného súhlasu

(Počet prečítaní: 2968)