mediPRÁVNIK chráni už 1062 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Licencie na výkon zdravotníckeho povolania lekár - dočasné pozastavenie a zrušenie licencie, zánik platnosti licencie

Lekári môžu vykonávať svoje povolanie aj na základe vydanej licencie. Licencia im je vydaná v závislosti od toho, či zdravotnícke povolanie vykonávajú pre iného poskytovateľa alebo...
23.7.2021

Licencie na výkon zdravotníckeho povolania lekár - aké druhy licencií rozlišujeme a čo je potrebné pre ich vydanie?

Zdravotnícke povolanie lekár je možné vykonávať aj na základe vydanej licencie. Rozlišujeme však viacero druhov licencií v závislosti od toho či lekár bude pracovať pre iného...
22.7.2021

Očkovanie proti COVID-19 rôznymi vakcínami? Áno, ale len v určitých prípadoch

Ministerstvo zdravotníctva SR si dalo vypracovať odbornú analýzu ohľadom možnosti očkovania jednej osoby proti COVID-19 rôznymi druhmi vakcín. Na základe tejto analýzy rozhodlo...
21.7.2021

Finančná odmena za absolvovanie očkovania proti COVID-19? Ministerstvo financií SR môže vyhlásiť súťaž

Očkovanie proti COVID-19 je tou najviac skloňovanou témou posledných mesiacov. V médiách sa už viackrát objavila informácia, že na podporu záujmu o očkovanie, bude osobám, ktoré...
20.7.2021

Podcast 80 - Lekári, od 1. októbra 2021 sa pripravte na prehliadky mŕtvych tiel

Od 1. októbra 2021 už podľa novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou nebudú prehliadky mŕtvych tiel vykonávať takzvaní „profesionálni...
19.7.2021

ÚDZS dosiahol zmeny pri výkone prehliadok mŕtvych tiel. Zmeny nastanú aj v priberaní znalcov pri výkone dohľadu

Len prednedávnom (t. j. 1. mája 2021) nadobudli účinnosť nové ustanovenia týkajúce sa výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a parlament už schválil ďalšie. Skupina poslancov...
16.7.2021

Register prijímateľov ZS a register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní

Prijatá novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prináša rozšírenie údajov v registri zdravotníckych pracovníkov a zároveň aj vytvorenie Národného registra...
15.7.2021

Menej papierovačiek a viac informácií pacientom - pripravili sme model informovaného súhlasu s očkovaním proti COVID-19

Všeobecní lekári pre dospelých a pediatri môžu od 1. júla 2021 vo svojich ambulanciách očkovať pacientov proti ochoreniu COVID-19. Spojili sme sa so Slovenskou spoločnosťou...
14.7.2021

Stiahnutie ďalších šarží lieku Uniclophen 0,1% a stiahnutie lieku Betalmic 0,5% z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na svojom webovom sídle informuje o stiahnutí ďalších šarží lieku Uniclophen 0,1% a taktiež o stiahnutí lieku Betalmic 0,5% z trhu.
14.7.2021

Od augusta platí minimálna hodinová mzda vo výške 12 eur za výkon pohotovosti už aj pre zubných lekárov

Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby majú lekári stanovenú minimálnu hodinovú mzdu vo výške 12 eur. Táto minimálna hodinová mzda sa od...
13.7.2021
107