mediPRÁVNIK chráni už 1956 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Spracovanie osobných údajov v zdravotníctve, ako na to?

V dnešnej digitálnej dobe sa otázka ochrany osobných údajov stáva čoraz dôležitejšou. Spracúvanie osobných údajov je každodennou súčasťou našich životov, od bežných administratívnych...
16.7.2024

Podcast 234 - Vedeli ste, že zdravotnícke pomôcky sú určenými meradlami?

Lekári počas ošetrovania pacientov používajú vo svojich ambulanciách rôzne zdravotnícke pomôcky. Patrí medzi ne napríklad tlakomer, lekársky teplomer alebo audiometer. Keďže sú...
15.7.2024

Všeobecné obchodné podmienky čakajú zmeny

Rok 2018 bol tým, v ktorom sa začal písať príbeh portálu mediPRÁVNIK. Už vtedy sme prihliadali na to, aby sme poskytovateľom zdravotnej a lekárenskej starostlivosti pomohli zbaviť sa...
12.7.2024

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil ďalšie kazuistiky

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je orgánom dohľadu nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou. Ročne rieši stovky podaných podnetov. Aktuálne ÚDZS zverejnil na...
10.7.2024

Podcast 233 - Viete aký je rozdiel medzi APS pre deti a APS pre dospelých?

Ambulancie pre deti a dorast majú mať upravené ordinačné hodiny, aby korešpondovali s novelou zákona o poskytovateľoch, ktorá vstúpila 1. júla 2024 do platnosti. Skrátil sa totiž...
8.7.2024

Určené meradla cez prizmu Interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta

Bezpečnosť pacienta je kľúčovým aspektom poskytovania zdravotnej starostlivosti, a preto je jej zlepšovanie neustálou prioritou pre poskytovateľov zdravotných služieb. Nástrojom na...
4.7.2024

ŠÚKL zverejnil výročnú správu za rok 2023, v rámci ktorej prináša štatistické údaje aj z inšpekcií v lekárňach

ŠÚKL je zo zákona oprávnený vykonávať v lekárňach inšpekcie, ktoré sú zamerané na dodržiavanie zásad správnej lekárenskej praxe. Každoročne ŠÚKL zároveň zverejňuje výročné správe,...
3.7.2024

Posledný webinár tejto sezóny máme úspešne za sebou

Uplynulý štvrtok sme úspešne uzavreli ďalšiu sériu našich pravidelných webinárov. Tak ako všetky predchádzajúce, aj tento si zaslúži našu pozornosť :).
2.7.2024

Podcast 232 - Legislatívny júnový sumár - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

Zmeny v ordinačných hodinách pediatrov a ambulantnej pohotovostnej služby je téma, ktorej sa budeme venovať v úvode júnového legislatívneho sumára. Povieme si, čo to znamená v praxi a...
1.7.2024
178