mediPRÁVNIK chráni už 1221 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Ak sa zamestnanec nepreukáže dokladom o očkovaní/testovaní/prekonaní, je to prekážka v práci na jeho strane

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal vyhlášku č. 264/2021, ktorou určil zamestnávateľom povinnosť podmieňovať vstup zamestnancov na pracovisko preukazovaním sa príslušným dokladom o...
2.12.2021

Vyhlásený núdzový stav a opatrenia v súvislosti s ním

Uznesením vlády SR č. 695/2021 Z.z. bol vyhlásený na celom našom území núdzový stav, a to s účinnosťou od 25. novembra 2021. Podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti...
1.12.2021

Hrozí lekárovi právny postih za výber pacientov pri triáži? Pozrite si záznam nášho webinára.

Nemocnice sa aktuálne plnia pacientmi s ochorením COVID-19, lekári a sestry nestíhajú. Míňajú sa zdroje, míňajú sa sily. Každý deň sa rozhoduje, ktorému pacientovi sa poskytne aká...
29.11.2021

Podcast 99 - Mali by pacienti, ktorí odmietajú očkovanie platiť za liečbu v nemocnici?

Liečba pacientov s ochorením COVID-19 v nemocniciach je pomerne nákladná. Pri tých, ktorí odmietajú očkovanie vyvstáva otázka, či by za ňu nemali platiť alebo minimálne uhradiť...
29.11.2021

Pracovnú povinnosť je možné zdravotníckym pracovníkom uložiť už aj počas mimoriadnej situácie

Prijatý zákon č. 412/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 priniesol zásadnú zmenu v možnosti ukladania...
26.11.2021

Obchodný register SR bude vykonávať zosúladenie údajov o spoločníkoch a konateľoch automatizovane

Informovali sme vás, že v októbri 2020 bola prijatá novela Obchodného zákonníka, ktorá priniesla pre spoločnosti (a teda aj ambulancie a lekárne, ktoré vystupujú vo forme s.r.o.)...
25.11.2021

Nové opatrenia pre prevádzky a hromadné podujatia v súvislosti s COVID-19

V dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na našom území došlo k úprave protipandemických opatrení pre jednotlivé stupne ohrozenia vytvorené podľa COVID AUTOMATu. S ohľadom na to...
24.11.2021

Dodržiavajte právne povinnosti s našim NEOBYČAJNÝM kalendárom na rok 2022

S povolaním lekára alebo zdravotníka je spájaných množstvo povinností, na ktorých sledovanie a dodržiavanie nemajú lekári a zdravotníci čas, a mnohokrát ani silu a energiu. Preto sa...
23.11.2021

Podcast 98 - Môže lekár žiadať o oslobodenie od zaraďovania do ambulantnej pohotovostnej služby?

Ambulantná pohotovostná služba má svoju zákonnú úpravu a vyplývajú z nej pre lekárov určité pravidlá. Rozpis jednotlivých služieb pripravuje organizátor a v prípade potreby ho dopĺňa...
22.11.2021

Webinár č. 9 - Kto áno a kto už nie? Hrozí lekárovi právny postih za výber pacientov pri triáži?

Opäť sme sa dostali tam, kde sme si počas leta ešte možno mysleli, že sa už nedostaneme. Nádejali sme sa, že katastrofa jari 2021 sa už nezopakuje. Dnes sa však nemocnice plnia,...
22.11.2021
117