Mediprávnik chráni už 637 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Lekárne, ambulancie, aj napriek dobrej epidemiologickej situácie je potrebné dodržiavať opatrenia

Ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle upozorňuje ambulancie aj lekárne na dodržiavanie opatrení, ktoré môžu znížiť riziko prenosu ochorenia.
29.5.2020

Zvýšila sa výška náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo Vestník, čiastka 7-8, ročník 68, ktorý sa skladá z oznamovacej a normatívnej časti. Vestník obsahuje opatrenie, na základe ktorého došlo k...
29.5.2020

Novela zákonov priniesla riešenia týkajúce sa núdzového stavu

Pôjde o peňažné alebo nepeňažné plnenie, ak ambulancii alebo lekárni budú počas pandémie darované ochranné pomôcky? Môže sestra predpísať liek pacientovi? Aj tieto otázky riešilo...
28.5.2020

Je možné, aby všeobecný lekár posudzoval zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu počas krízovej situácie?

Počas krízovej situácie sa neustále menia právne predpisy z oblasti zdravotníctva, ktorá sa vzťahujú aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jedným z takýchto právnych...
27.5.2020

Viac zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých regiónoch umožňuje nový inštitút

Dočasne navýšiť počet zdravotníckych pracovníkov v regiónoch a tým zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti umožňuje nový inštitút dočasnej odbornej stáže. Vyplýva to zo...
26.5.2020

Nové a aktualizované usmernenia hlavného hygienika a MZ SR - COVID-19

Vzhľadom na meniacu sa situáciu dochádza neustále ku aktualizáciám a k vydávaniu nových usmernení hlavného hygienika aj Ministerstva zdravotníctva SR.
25.5.2020

Nový podcast - Lízing na auto, zdravotnícke vybavenie, či hypotéka - ako odložiť splácanie úverov?

Koronakríza so sebou priniesla i riziká, čo sa týka pravidelných splátok lízingov, hypoték, alebo iných úverov. Ambulancie a lekárne si ich môžu odložiť. Musia však splniť určité...
25.5.2020

Počas krízovej situácie nastávajú viaceré zmeny v oblasti zdravotníctva

Parlament schválil zákon č. 125/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa viacero právnych predpisov ktoré upravujú oblasť zdravotníctva. Zákon je účinný od dnes, teda od 21.05.2020.
21.5.2020

Diagnostika ochorenia COVID-19 v ambulanciách prostredníctvom rýchlotestov

Napriek poklesu pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19 stále pretrváva dopyt po rýchlotestoch na diagnostiku COVID-19, ktoré detekujú protilátky. Stále však...
20.5.2020

Zmena zákona priniesla eKaranténu

Parlament schválil novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela zákona priniesla zmenu v protiepidemiologických opatreniach súvisiacich s pandémiou ochorenia...
20.5.2020
79