mediPRÁVNIK chráni už 675 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Nový podcast - Je lekár povinný vydať pacientovi jeho zdravotnú dokumentáciu?

Aj keď sa môže zdať, že zdravotná dokumentácia pacienta patrí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, nie je to úplne tak. Kedy ju môže lekár vydať pacientovi a kedy naopak tak...
3.8.2020

Zmena zákona počíta aj so zmenou v preukazovaní sa poistenca preukazom poistenca a spresnení definície dlžníka

Návrh z dielne ministerstva zdravotníctva na zmenu a doplnenie zákona o zdravotnom poistení a zákona o poisťovníctve sa aktuálne nachádza vo fáze priebežného zapracovania pripomienok...
30.7.2020

Všeobecný lekár má vykonať vyšetrenie delegované špecialistom len za podmienok stanovených MZ SR. Poznáte ich?

Pacienti často navštevujú špecialistu, ktorý pri nasledujúcej kontrole potrebuje výsledky laboratórnych vyšetrení pacienta. Môže špecialista požiadať o odbery a zabezpečenie...
29.7.2020

Odklad podania daňového priznania k dani z príjmov a odklad platby dane

Ďalšou ekonomickou pomocou z dielne vlády Slovenskej republiky na zmiernenie následkov situácie, ktorá je dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19 je odklad podania daňového priznania k...
28.7.2020

Nový podcast - Je pre ambulanciu výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.?

Ambulanciu môžu lekári prevádzkovať na základe živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Samotný proces založenia eseročky má svoje pravidlá, na ktoré je potrebné si...
27.7.2020

Falošné samotesty na ochorenie COVID-19 na našom trhu

Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti v prípade predaja samotestov na ochorenie COVID-19 venujte pozornosť upozorneniu, ktoré v tejto súvislosti vydal Štátny ústav pre kontrolu...
24.7.2020

Odklad platby poistného na sociálne poistenie

Ďalším ekonomickým opatrením, ktoré môže v určitých prípadoch predstavovať vhodný ekonomický stimul pre ambulancie a lekárne je opatrenie vlády Slovenskej republiky na zmiernenie...
22.7.2020

Ambulancie, máte zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta?

Štát má záujem na tom, aby bol každý poskytovateľ tip-top. To či ambulancia poskytuje starostlivosť v súlade s diagnostickými a terapeutickými štandardami ministerstvo zdravotnícka...
21.7.2020

Nový podcast - Jeden lekár liečbu naordinuje a druhý ju zmení. Kto bude na konci dňa zodpovedný?

Elektívny výkon u pacienta sa napriek dodržaniu odporúčaní lekárov v rámci predoperačných vyšetrení môže skomplikovať. Do akej miery existuje právna zodpovednosť chirurga pri výkone,...
20.7.2020

Možnosť získania príspevku na mzdu zamestnancov pracujúcich v ambulanciách a lekárňach

Ďalším ekonomickou pomocou z dielne vlády Slovenskej republiky na zmiernenie následkov situácie, ktorá je dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19 je príspevok na mzdu zamestnancov. Pre...
16.7.2020
83