mediPRÁVNIK chráni už 960 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Novela zákona týkajúca sa doplatkov za lieky

Parlament schválil vládny návrh zákona, ktorým dochádza k novelizácii zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného...
26.2.2021

Je možné dať výpoveď zamestnancovi, ak sa nezúčastnil testovania na ochorenie COVID-19?

V súčasnosti sú v platnosti rôzne opatrenia, ktoré zasahujú aj do vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Práca v ambulancii alebo lekárni má vo väčšine prípadov takú povahu, že...
24.2.2021

Nulové doplatky za lieky pre deti a dôchodcov – čo sa mení pre lekárne?

Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. februára 2021 učinila za dosť programovému vyhláseniu vlády a schválila nulové doplatky pre deti do 6 rokov a dôchodcov za lieky, zdravotnícke...
23.2.2021

Nový podcast - Krajský súd zdôraznil právo výberu vakcíny a potrebu zápisu kontraindikácií do zdravotnej dokumentácie dieťaťa

Neformálne vysporiadanie sa pediatra s otázkou kontraindikácií pri povinnom očkovaní dieťaťa sa môže lekárovi - pediatrovi vypomstiť. Je nevyhnutné, aby ich zapísal do zdravotnej...
22.2.2021

Vytvorte si cenník v ambulancii tak, aby bol "Vlk sýty, aj ovca celá"

Začiatkom roka 2021 sme úspešne odštartovali online vzdelávanie pre odbornú verejnosť. Prvý webinár z dielne mediPRAVNIK.sk si vypočulo a pozrelo viac ako 100 účastníkov.
22.2.2021

Novelizácia vyhlášky o dispenzarizácia a frekvencií vyšetrení

Ministerstvo zdravotníctva vydalo vyhlášku, ktorou dochádza k zmene v pôvodnej vyhláške, ktorá ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného...
19.2.2021

Kontakt s pozitívnou osobou? Prehľadné pravidlá, ako dlho byť v karanténe

Závažná pandemická situácia naďalej pretrváva a pravidlá zo strany štátu sa dynamicky menia. Najnovšie od 8. Februára 2021 nadobudla účinnosť nová vyhláška, ktorá nanovo definuje...
17.2.2021

Predaj určených respirátorov v lekárňach bez DPH

Lekárne sú subjektami, ktoré v čase pandémie zaznamenali zvýšený dopyt po osobných ochranných pomôckach. Medzi tieto osobné ochranné pomôcky patria aj certifikované respirátory. Vláda...
16.2.2021

Nový podcast - Internetová lekáreň musí aj spätne vedieť dokázať súhlas s podmienkami zo strany zákazníka

Viaceré lekárne prevádzkujú vlastný e-shop (internetovú výdajňu), kde si môžu zákazníci kúpiť rôzne lieky a zdravotnícke pomôcky. Pri jeho prevádzkovaní by však nemali podceniť...
15.2.2021

Protokol postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas pandémie COVID-19

Hlavní odborníci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v špecializačnom odbore pediatria, špecializačnom odbore neonatológia a špecializačnom odbore epidemiológia vydali...
12.2.2021
96