mediPRÁVNIK chráni už 727 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Aktualizované usmernenie týkajúce sa vykazovania ošetrovného a nemocenského

Ministerstvo zdravotníctva SR uverejnilo na svojom webovom portáli usmernenie pre lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti ktoré sa týka vykazovania ošetrovného a nemocenského v...
25.9.2020

Pripravte sa na možné zmeny v Zákonníku práce

Vo fáze medzirezortného pripomienkového konania v rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu sa nachádza návrh na zmenu niektorých ustanovení Zákonníka práce z dielne Ministerstva...
24.9.2020

Môže lekáreň odmietnuť vydať predpísaný liek pacientovi, ktorý nemá rúško?

Lekárne patria medzi subjekty, ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a z tohto titulu sú povinné plniť povinnosti, ktoré im vyplývajú priamo zo zákonov. Medzi takéto...
22.9.2020

Nový podcast - Ako sa brániť pred nezodpovedným organizátorom APS?

Neoslovenie lekárov pri plánovaní služieb ambulantnej pohotovostnej služby je jedným z príkladov konania nezodpovedného organizátora. Za následok to má zníženie mzdy alebo odmeny a...
21.9.2020

Dôjde k zmenám v obsahu povinností súvisiacich s odpadmi?

Vláda bude rokovať o návrhu, ktorým by malo dôjsť k pozmeneniu zákona o odpadoch. Zmena zákona má nastať z dôvodu stále vyhlásenej mimoriadnej situácie kvôli zamedzeniu šírenia...
18.9.2020

Čo ak lekárni odíde odborný zástupca na materskú dovolenku?

Väčšina situácii, ktoré súvisia s odborným zástupcom lekárne je upravená v zákone o liekoch. No predsa sa nájde situácia, ktorú zákon neupravuje, a preto vám na ňu zosumarizujeme náš...
17.9.2020

Čo ak zákazník lekárne nerešpektuje hygienické opatrenia?

Lekárne patria medzi maloobchodné prevádzky, ktoré musia pri výkone svojej každodennej činnosti rešpektovať aktuálne hygienické opatrenia vydávané v súvislosti so zamedzením šírenia...
16.9.2020

Má vaša ambulancia skutočne funkčný interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta?

Určite ste už postrehli, že každá jedna ambulancia bez ohľadu na špecializáciu musí mať zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Najneskôr 1. 1. 2021 musíte mať systém...
16.9.2020

Nový podcast - Osobná prehliadka a prehliadka ambulancie lekára políciou

Pri podozrení zo spáchania trestného činu, alebo pri pristihnutí sa môže lekár dostať do situácie, kedy musí podstúpiť osobnú prehliadku a prehliadku ambulancie zo strany policajta...
14.9.2020
86