mediPRÁVNIK chráni už 1387 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Internetový výdaj – podmienky na jeho prevádzkovanie a povinnosti lekárne pri jeho prevádzkovaní

Súčasná uponáhľaná doba v spojení s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 umožnila obrovský rozmach internetového predaja. Spoločnosť už aj pred touto pandémiou častokrát na...
26.5.2022

Skontrolujte si, či Obchodný register SR zosúladil údaje o spoločníkoch a konateľoch vašej spoločnosti

Informovali sme vás, že v októbri 2020 bola prijatá novela Obchodného zákonníka, ktorá priniesla pre spoločnosti (a teda aj ambulancie a lekárne, ktoré vystupujú vo forme s.r.o.)...
25.5.2022

Za máj dostanete zvýšenú sumu prídavku na dieťa

Na základe zákonného zmocnenia môže vláda Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu, ustanoviť nariadením okrem iného aj podmienky nároku...
24.5.2022

Podcast 124 - Pozor, zosúlaďovanie údajov ambulancie a lekárne v obchodnom registri, je stále aktuálne!

Obchodné spoločnosti, ktorými sú aj ambulancie a lekárne, by si mali skontrolovať svoje údaje v Obchodnom registri SR. Novela zákona o obchodnom registri v októbri minulého roka...
23.5.2022

Register dočasných pracovných neschopností a register poistných vzťahov fyzických osôb pre účely e-PN

S ohľadom na zavedenie elektronickej PNky boli v rámci legislatívy vytvorené dva registre, z ktorých jeden bude slúžiť ako údajová základňa pre potvrdzovanie dočasnej...
19.5.2022

Postavenie ošetrujúceho lekára v procese kontroly dodržiavania liečebného režimu

Lekár potvrdzujúci dočasnú práceneschopnosť určuje pacientovi liečebný režim, ktorý musí pacient reálne aj dodržiavať. V rámci liečebného režimu môže určiť lekár pacientovi aj...
18.5.2022

Internetový výdaj diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro sa stane skutočnosťou

V roku 2017 boli prijaté dve nariadenia upravujúce oblasť zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č...
17.5.2022

Podcast 123 - Chcete sa stať skúšajúcim pri klinickom skúšaní? Nechajte si poradiť od odborníkov!

Viete, čo si pripomíname každý rok 20. mája? Tento deň je dňom klinického skúšania liekov. Posledné dva roky v plnej sile ukázali dôležitosť vývoja nových liekov a vakcín, ako aj...
16.5.2022
129