mediPRÁVNIK chráni už 1027 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Novinky v sprístupňovaní údajov z písomnej zdravotnej dokumentácie

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie tak, aby bolo v súlade so zákonom je častou témou u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Od 1. mája sa stala účinná novela...
14.5.2021

Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou - aké zmeny nastali od 1.mája 2021?

Parlament ešte minulý rok prijal novelu zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aj keď...
13.5.2021

Návšteva ťažko chorého alebo zomierajúceho pacienta počas pandémie ochorenia COVID-19

Pandémia ochorenia COVID-19 radikálne zmenila poskytovanie a prístup k zdravotnej starostlivosti. Jedna z oblastí, ktorú pandémia do značnej miery ovplyvnila sú návštevy pacientov ich...
12.5.2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku Telviran z trhu

Liek Telviran 5 % crm der 1x2 g (tuba Al), kód ŠÚKL: 14759 - Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje na svojom webovom sídle o stiahnutí všetkých šarží tohto lieku z trhu.
11.5.2021

Podcast 70 - Návšteva pri zomierajúcom pacientovi počas pandémie ochorenia COVID-19

Počas pandémie ochorenia COVID-19 majú príbuzní obmedzené možnosti byť fyzicky so svojimi blízkymi, ktorí sú v nemocniciach. Zdravotnícke zariadenia s cieľom predísť šíreniu ochorenia...
10.5.2021

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo zoznamy liekov a dietetických potravín s úradne určenou cenou

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo sa svojom webovom portáli informatívny materiál ku kategorizovaným liekom a k zoznamom liekov a dietetických potravín s úradne určenou...
7.5.2021

Lekárne budú môcť predávať antigénové testy určené na samodiagnostiku

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal koncom marca a začiatkom apríla dve rozhodnutia, ktorými udelil výnimku na dva nazálne antigénové testy...
6.5.2021

Ako oznámiť pacientom zlé správy? Protokol SPIKES prináša lekárom cenné a praktické odporúčania

Pri výkone svojho povolania sa lekári stretávajú aj so situáciami, kedy musia pacientom oznámiť zlé správy o ich zdravotnom stave. Je však naozaj veľmi dôležité ako, kedy a za akých...
5.5.2021

Nový dokument na našom portáli - Etické a právne štandardy ambulancie týkajúce sa vykonávania telemedicíny

Využívate v ambulancii možnosť komunikácie s pacientom prostredníctvom telefónu, e-mailu, či dokonca Skype, Zoom-u? Alebo uprednostňujete Whatsapp, či Messenger? Všetky tieto nástroje...
4.5.2021

Podcast 69 - Komunikácia s pacientom prináša nielen etické ale i právne riziká - ako sa im vyhnúť?

Zlepšiť komunikáciu zdravotníckych pracovníkov s pacientmi alebo ich príbuznými má za cieľ štruktúrovaný protokol - SPIKES. Krok po kroku vysvetľuje, ako podať pacientovi aj...
3.5.2021
102