Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Novela zákona priniesla pre lekárne zmenu v režime nakladania s kategorizovanými liekmi

Novela zákona o liekoch sa dotkla aj samotných poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Novela zákona sa odzrkadlila v úprave režimu, ktorý musia poskytovatelia lekárenskej...
3.6.2020

Praktické rady ohľadom zdravotnej dokumentácie

Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách...
3.6.2020

Aktualizované usmernenie ohľadom vykazovania ošetrovného a nemocenského

Opätovne došlo ku aktualizácii usmernenia, pre všeobecných lekárov ohľadom vykazovania ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/karanténou) alebo...
1.6.2020

Nový podcast - Bezúročná pôžička od štátu až na 3 roky? Nie je to zlý nápad!

Ambulancie a lekárne môžu od štátu získať bezúročnú pôžičku až na tri roky. Ide o opatrenie súvisiace s ekonomickými dopadmi epidémie koronavírusu. Za akých podmienok ju môžete...
1.6.2020

Lekárne, ambulancie, aj napriek dobrej epidemiologickej situácie je potrebné dodržiavať opatrenia

Ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle upozorňuje ambulancie aj lekárne na dodržiavanie opatrení, ktoré môžu znížiť riziko prenosu ochorenia.
29.5.2020

Zvýšila sa výška náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo Vestník, čiastka 7-8, ročník 68, ktorý sa skladá z oznamovacej a normatívnej časti. Vestník obsahuje opatrenie, na základe ktorého došlo k...
29.5.2020

Novela zákonov priniesla riešenia týkajúce sa núdzového stavu

Pôjde o peňažné alebo nepeňažné plnenie, ak ambulancii alebo lekárni budú počas pandémie darované ochranné pomôcky? Môže sestra predpísať liek pacientovi? Aj tieto otázky riešilo...
28.5.2020

Je možné, aby všeobecný lekár posudzoval zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu počas krízovej situácie?

Počas krízovej situácie sa neustále menia právne predpisy z oblasti zdravotníctva, ktorá sa vzťahujú aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jedným z takýchto právnych...
27.5.2020

Viac zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých regiónoch umožňuje nový inštitút

Dočasne navýšiť počet zdravotníckych pracovníkov v regiónoch a tým zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti umožňuje nový inštitút dočasnej odbornej stáže. Vyplýva to zo...
26.5.2020

Nové a aktualizované usmernenia hlavného hygienika a MZ SR - COVID-19

Vzhľadom na meniacu sa situáciu dochádza neustále ku aktualizáciám a k vydávaniu nových usmernení hlavného hygienika aj Ministerstva zdravotníctva SR.
25.5.2020
79