mediPRÁVNIK chráni už 1468 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti viete aké sú požiadavky na správnu lekárenskú prax?

Každý poskytovateľ lekárenskej starostlivosti musí spĺňať určité požiadavky na priestorové vybavenie, personálne obsadenie, ale aj materiálne vybavenie prevádzky, ktoré určuje...
30.9.2022

Parlament schválil novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá umožní ženám pri pôrode prítomnosť zvolenej osoby

Už po niekoľkýkrát bol v júni tohto roka predložený do parlamentu návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý mal zakotviť právo tehotnej ženy pri pôrode na prítomnosť...
29.9.2022

Aké povinnosti ambulancie kontroluje príslušný samosprávny kraj?

Ako iste viete, na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva najmä príslušný samosprávny kraj. Samosprávne kraje sú zároveň aj orgánom...
28.9.2022

Nezabudnite na odloženú splatnosť poistného a na odložené daňové priznania

K 30. septembru sa blíži koniec termínu splatnosti poistného na sociálne poistenie za júl 2020, ktoré bolo odložené v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Taktiež sa koncom...
27.9.2022

Podcast 142 - Súd rozhodol takto:Zdravotnícke zariadenie zodpovedá za škodu, ak pacienta o možných rizikách pri výkone nepoučilo

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je dôležitý informovaný súhlas pacienta. V prípade jeho absencie môže mať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti problém. V istej nemocnici v...
26.9.2022

Majú lekárne povinnosť odoberať od zákazníkov vratné obaly, ak predávajú nápoje s vratným obalom?

Od januára 2022 sa začal naplno uplatňovať systém pre zálohovanie vratných obalov fliaš. Mnoho lekárni v rámci svojho predajného sortimentu ponúka aj nápoje s takýmito vratnými...
23.9.2022

Definitívny koniec aplikácie Pokladnica pre evidenciu platieb

Všetky ambulancie a lekárne využívajúce pre evidenciu platieb virtuálnu registračnú pokladnicu pod aplikáciou Pokladnica, musia od 17. októbra 2022 prejsť na novú aplikáciu. Od 17...
22.9.2022

Môže všeobecný lekár pre dospelých alebo pediater odmietnuť pacienta – občana Ukrajiny?

V ambulanciách sa stáva, že lekári majú veľa pacientov, a preto odmietajú pacientov z dôvodu prekročenia miery svojho pracovného zaťaženia. Najmä teraz s ohľadom na prílev občanov z...
21.9.2022

Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 vydá NCZI už aj po pozitívnom antigénovom teste

Na získanie certifikátu o prekonaní ochorenia COVID-19 bolo potrebné, aby pacient mal ochorenie potvrdené PCR testom. Po novom už je možné získanie potvrdenia o prekonaní daného...
20.9.2022
138