mediPRÁVNIK chráni už 1137 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Webinár č. 7 - DG. Nezaočkovaný a neotestovaný. Môže lekár takéhoto pacienta odmietnuť?

Lekári by mali pri niektorých typoch pacientov pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti vykonať AG test – aspoň takto to od nich vyžaduje usmernenie MZ SR Z075796-2021 z 24. augusta...
24.9.2021

Od septembra poskytujú samosprávne kraje údaje o ordinačných hodinách Národnému centru zdravotníckych informácií

S účinnosťou od 01.09.2021 platí pre samosprávne kraje nová pôsobnosť súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa...
23.9.2021

Pri vakcíne Comirnaty sa predĺžila doba exspirácie

V rámci EÚ sa rozhodlo o predĺžení doby exspirácie vakcíny Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech.
23.9.2021

Aktualizované usmernenie k vykazovaniu ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou vydalo ešte v roku 2020 pre všeobecných lekárov pre dospelých a...
22.9.2021

Stiahnutie lieku UNILAT z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje na svojom webovom sídle o stiahnutí lieku UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia, int opo 3x2,5 ml/125 ug, (fľ. PE s...
21.9.2021

Nezabudnite na potvrdenie a zosúladenie údajov v Obchodnom registri SR do konca septembra 2021!

Ambulancie a lekárne, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, resp. lekárenskú starostlivosť vo forme obchodnej spoločnosti (najmä vo forme s.r.o.) si musia splniť nové zákonné...
20.9.2021

Podcast 89 - Ambulancie a lekárne, nezabudnite potvrdiť do konca septembra firemné údaje v obchodnom registri!

Ambulancie a lekárne podnikajúce vo forme obchodných spoločností musia do 30. septembra tohto roka aktualizovať spôsob konania štatutárneho orgánu spoločnosti, ak jeho konanie je...
20.9.2021

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro - nový regulačný rámec

V roku 2017 boli prijaté dve nariadenia upravujúce oblasť zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č...
17.9.2021

Za september dostanete zvýšenú sumu prídavku na dieťa

Na základe zákonného zmocnenia môže vláda Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu, ustanoviť nariadením okrem iného aj podmienky nároku...
16.9.2021
112