mediPRÁVNIK chráni už 1616 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Ministerstvo zjednodušuje podmienky pre uznanie vzdelania pediatrov z Ukrajiny

Ministerstvo zdravotníctva SR zavádza zjednodušené pravidlá pre uznávanie vzdelania ukrajinských pediatrov, aby mohli byť ľahšie zaradení do nášho zdravotného systému.
23.3.2023

Veľký sprievodca vystavovaním e-PN pre špecialistov a všeobecných lekárov – 3. Časť

V poslednej časti série o vystavovaní e-PN sa budeme venovať posledným signifikantným zmenám, ktoré so sebou priniesla novela zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnej...
22.3.2023

Návrh na zakotvenie práva dieťaťa na prítomnosť osoby pri poskytovaní ZS neprešiel parlamentom

Na aktuálnom rokovaní parlamentu (začalo 14.03.2023) neprešiel návrh na zakotvenie práva dieťaťa na prítomnosť jeho zákonného zástupcu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti...
21.3.2023

Podcast 166 - Za nedostatok zdravotníckeho personálu trestné stíhanie?

Nedostatok lekárov a zdravotných sestier v nemocnici alebo v ambulancii a riaditeľ nemocnice, či majiteľ ambulancie trestne stíhaný. Aj toto môže byť od 1. júla 2023 realitou, ak...
20.3.2023

Platby od pacientov je potrebné riadne účtovať a vydávať doklady o zaplatení!

Zdravotná starostlivosť má svoju cenu a v niektorých prípadoch tú cenu uhrádza samotný pacient. Či už ide o úhradu za zdravotný výkon, za služby súvisiace so zdravotnou...
17.3.2023

Povinná izolácia z dôvodu pozitivity na ochorenie COVID-19 sa ruší

Úrad verejného zdravotníctva rozhodol o povinnej karanténe v prípade osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a úzkych kontaktov. Aké pravidlá budú platiť? Dotkne sa táto zmena aj...
16.3.2023

Veľký sprievodca vystavovaním e-PN pre špecialistov a všeobecných lekárov – 2. časť

Druhou časťou sprievodcu o vystavovaní e-PN pre špecialistov a všeobecných lekárov nadviažeme zodpovedaním otázky, čo v prípade, ak je systém nefunkčný. V nadväznosti na to objasníme...
15.3.2023

Podcast 165 - Byť, či nebyť zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti?

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa môže rozhodnúť, či chce alebo nechce mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Zmluvný aj nezmluvný poskytovateľ môže vyberať od pacientov rôzne...
13.3.2023

Stiahnutie lieku Phacebonate

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval na svojom webovom sídle o stiahnutí lieku Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety, tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) z trhu.
10.3.2023

Veľký sprievodca vystavovaním e-PN pre špecialistov aj všeobecných lekárov - 1. časť

Novela zákona o sociálnom poistení sa v značnej miere dotkla aj oblasti potvrdzovania dočasnej práceneschopnosti, v ktorej spôsobila obrovský prevrat. Zavedenie tzv. e-PN je aj...
9.3.2023
149