mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Podcast 213 - Je možné poskytovať zdravotnú starostlivosti v domácom prostredí pacienta?

Existujú situácie, kedy je potrebné poskytnúť zdravotnú starostlivosť pacientovi v jeho domácom prostredí. Či už ide o seniorov, ale i malé deti, pri ktorých sú lekári ochotní prísť k...
19.2.2024

Prečo prechod k elektronickej forme vedenia zdravotnej dokumentácie nie je taký jednoduchý

Zdravotná dokumentácia, spôsob jej vedenia, či otázka okruhu osôb, ktoré môžu do nej nahliadať, predstavuje pre mnohých alchýmiu. A právom. Právna úprava je na viacerých miestach...
16.2.2024

Pediatri môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť dorastu len ak na to majú certifikovanú pracovnú činnosť

S účinnosťou od januára 2024 došlo k zmenám vo výkone preventívnych prehliadok dorastu. Výslovne sa stanovilo, že ich môže realizovať buď všeobecný lekár alebo lekár s certifikátom z...
14.2.2024

Podcast 212 - Pediatri pozor, pacientov po 18. roku môžete ošetrovať, len ak máte CPČ "dorastové lekárstvo"

Pediatri bežne pacientov ošetrovali aj po tom, ako sa stali dospelými, konkrétne do 26. rokov ich života. V zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného...
12.2.2024

Kto je pôvodcom odpadu v prípade zneškodňovania liekov?

Odpady vznikajú pri každej činnosti a výnimkou nie je ani oblasť zdravotníctva. V oblasti zdravotníctva vzniká odpad na rôznych miestach, a to nie len v zdravotníckych zariadeniach,...
8.2.2024

Informovaný súhlas nespôsobilého pacienta

Informovaný súhlas pacienta je základným stavebným kameňom správne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Práve v dôsledku informovaného súhlasu, ktorému predchádza náležité poučenie...
7.2.2024

PharmaUpdate: Použitie lieku lege artis vs. kto ho zaplatí?

Lieky s vyššou cenou sa dostávajú do kategorizačného zoznamu s tým, že Ministerstvo zdravotníctva SR im dáva indikačné alebo preskripčné obmedzenia. V praxi to znamená, zdravotná...
7.2.2024

Podcast 211 - Legislatívny januárový sumár - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

Opakovanie je matka múdrosti, a preto sme si povedali, že v prvom tohtoročnom legislatívnom sumári si pripomenieme niektoré povinnosti, ktoré sa týkajú lekárov a lekárnikov. Veľmi...
5.2.2024

Vstúpili sme do ďalšej série webinárov. Prvý z nich bol venovaný Internému systému hodnotenia bezpečnosti pacienta

Obľúbili ste si naše webináre? Veríme, že áno. Prostredníctvom nich sa vám snažíme prinášať prehľad o témach, v ktorých by ste mali byť zorientovaní a ktoré by vo svete zdravotníctva...
2.2.2024

Stiahnutie lieku Cinacalcet z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje na svojom webovom sídle o stiahnutí lieku Cinacalcet Heaton 30 mg tbl flm 28x30 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) z trhu.
1.2.2024
169