mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Mobilné aplikácie na preukazovanie a preverovanie očkovania proti COVID-19 končia koncom tohto roka

Ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle upovedomuje o tom, že dochádza k ukončeniu prevádzky mobilných aplikácií slúžiacich na preukazovanie a preverovanie očkovania proti...
1.12.2023

Webinár 28. Chcete od pacientov vyberať poplatky? Majte správne pripravený cenník, aby bol váš postup zákonný

Pacient musí byť informovaný o tom, za čo v zdravotníckom zariadení platí a čo mu je hradené z verejného zdravotného poistenia. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí mať tieto...
28.11.2023

Podcast 202 - Dvakrát meraj a raz rež: Uspieť v súdnom spore so zdravotnou poisťovňou? Áno, stalo sa to.

Zdravotná poisťovňa sa môže kedykoľvek rozhodnúť a skontrolovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo lekáreň. Kontroluje hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov. O...
27.11.2023

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je nevyhnutnou súčasťou výkonu činnosti zdravotníckych pracovníkov

Elektronizácia zdravotníctva priniesla pre zdravotníckych pracovníkov veľmi dôležitú povinnosť, a to povinnosť používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. Ten sa pre...
24.11.2023

Diáre pre zdravotníkov na rok 2024 už majú svojich majiteľov

Sú nimi členovia Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS), Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) a Združenia ambulantných očných...
23.11.2023

PharmaUpdate: PharmaUpdate: Reklama liekov a čo všetko je potrebné hlásiť ŠÚKL

Propagačné tlačové materiály, inzercia propagujúca lieky, ale i profily na sociálnych sieťach sú považované za klasickú reklamu liekov. Rovnako i návšteva obchodného zástupcu držiteľa...
22.11.2023

ÚDZS aktualizovalo metodické usmernenie k vykazovaniu zdravotných výkonov a lekárskych poukazov

Za účelom spoločného postupu vykazovania zdravotných výkonov vydalo ÚDZS metodické usmernenie, vo vzťahu ku ktorému prijal úrad novelu. Novelizovaná podoba metodického usmernenia...
22.11.2023

Môže si pacient nahrávať lekára pri vyšetrení? – 2. časť seriálu

Čo ak si pacient chce vyhotoviť záznam z vyšetrenia? Potrebuje na to súhlas lekára, alebo si ho môže vyhotoviť aj bez jeho súhlasu? Čo robiť, v prípade že s vyhotovením súhlasu lekár...
21.11.2023

Podcast 201 - Môže si pacient nahrávať lekára pri vyšetrení?

Mobilné telefóny umožňujú ľuďom čokoľvek si fotiť, nahrať v zvukovej podobe alebo natočiť video. Na rodinnej oslave alebo doma v rodine sa nad tým nikto nepozastavuje. Čo ak sa...
20.11.2023
164