mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: odstránenie ložiska z kože - kožná excízia

Jana Böszörményiová   |   12.1.2017

Mediprávnik ambulancia vám prináša nový dokument - informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii dokumenty.

Použitie písomného informovaného súhlasu môže znížiť riziká, s ktorými poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prichádzajú denne do kontaktu. Informovaný súhlas je teda dôležitý nielen ako zdroj informácii pre pacienta, ale zohráva aj dôležitú “forenznú” úlohu. Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti môže po vykonaní daného vyšetrenia pomôcť preukázať v akom rozsahu bol pacient poučený v okamihu, keď vyjadroval súhlas s medicínskym vyšetrením, ako aj samotný informovaný súhlas.

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient – lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec. 

Obsah informovaného súhlasu

Obsahom informovaného súhlasu s odstránením ložiska z kože – kožná excízia je detailné rozpracovanie zdravotného výkonu, zahŕňajúce: 

 1. Poučenie pre pacienta 

 • Čo je to kožná excízia
 • Dôvody vykonania kožnej excízie a jej účel
 • Spôsob vykonania kožnej excízie a jej rozsah
 • Starostlivosť pred a po vykonaní odstránenia ložiska z kože
 • Kontraindikácie pre realizáciu tohto zdravotného výkonu
 • Možné riziká súvisiace s kožnou excíziou
 • Alternatívy kožnej excízie
 • Riziká odmietnutia vykonania kožnej excízie
 1. Súhlas na vykonanie zdravotného výkonu odstránenia ložiska z kože – kožná excízia

 2. Vyhlásenie o užívaní liekov alebo výživových doplnkov a o výskyte alergií

 3. Odmietnutie zdravotného výkonu

(Počet prečítaní: 4300)