mediPRÁVNIK chráni už 675 ambulancií a lekární.

Právna ochrana
pre ambulancie a lekárne

  • Chránime vás pred zbytočnými pokutami
  • Kontrolujeme za vás predpisy
  • Poradíme vám na telefóne
  • Budete mať vždy aktuálne dokumenty
  • Upozorníme vás na povinnosti
  • Máme certifikát právneho zabezpečenia

Novinky v oblasti právnej ochrany

Nový podcast - Je lekár povinný vydať pacientovi jeho zdravotnú dokumentáciu?

Aj keď sa môže zdať, že zdravotná dokumentácia pacienta patrí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, nie je to úplne tak. Kedy ju môže lekár vydať pacientovi a kedy naopak tak...
3.8.2020

Zmena zákona počíta aj so zmenou v preukazovaní sa poistenca preukazom poistenca a spresnení definície dlžníka

Návrh z dielne ministerstva zdravotníctva na zmenu a doplnenie zákona o zdravotnom poistení a zákona o poisťovníctve sa aktuálne nachádza vo fáze priebežného zapracovania pripomienok...
30.7.2020

Všeobecný lekár má vykonať vyšetrenie delegované špecialistom len za podmienok stanovených MZ SR. Poznáte ich?

Pacienti často navštevujú špecialistu, ktorý pri nasledujúcej kontrole potrebuje výsledky laboratórnych vyšetrení pacienta. Môže špecialista požiadať o odbery a zabezpečenie...
29.7.2020

Odklad podania daňového priznania k dani z príjmov a odklad platby dane

Ďalšou ekonomickou pomocou z dielne vlády Slovenskej republiky na zmiernenie následkov situácie, ktorá je dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19 je odklad podania daňového priznania k...
28.7.2020

Nový podcast - Je pre ambulanciu výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.?

Ambulanciu môžu lekári prevádzkovať na základe živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Samotný proces založenia eseročky má svoje pravidlá, na ktoré je potrebné si...
27.7.2020

Skúsenosti lekárov a lekárnikov

1/13

S advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS mám len tie najlepšie skúsenosti, máme za sebou prácne obdobie pri tvorbe informovaných súhlasov a ak by som mal akýkoľvek problém, neviem si predstaviť, aby som oslovil so zastupovaním kohokoľvek iného, lebo v medicínskom práve nemajú konkurenciu. Doporučujem všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Miroslav Glück

plastický chirurg, riaditeľ GEVE KLINIKA, Košice

Práca lekára má aj určitý právny rozsah. Podľa toho, kde lekár pracuje je to jednak zabezpečenie všetkých náležitostí pri práci v privátnej ambulancii, ale tiež dodržanie všetkých pravidliel pri komunikácii s pacientom. Preto je veľmi dôležité, aby aj lekár mal určité právne povedomie, poznal zákony na základe pracuje. V tejto oblasti je niekedy veľmi ťažké sa vyznať. To je dôvod, prečo veľmi oceňujem spoluprácu s právnickou kanceláriou h&h PARTNERS aj osobne s právnikmi, ktorí v tejto kancelárii pracujú. Mnohokrát mi pomohli pri riešení problémov súvisiacich s mojou prácou lekára a komunikáciou s pacientmi.

MUDr. Marta Špániková

pediatrická ambulancia VYDUR s.r.o., Bratislava

Spoločnosť h&h PARTNERS som oslovil, na základe predchádzajúcej osobnej skúsenosti, s prosbou o právnu pomoc pri prevode obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Po diskusiách s JUDr. Humeníkom som začal na prevode spolupracovať s JUDr. Husovským. Celý projekt bol vedený vysoko profesionálne s dodržiavaním dohodnutých termínov, ale navyše s ľudským, empatickým prístupom, pri ktorom som mal pocit, že som chránený pred možnými predvídateľnými rizikami.

MUDr. Pavol Trnovec

ambulancia všeobecného lekára MEDICA JUR s.r.o., Bratislava

S advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS spolupracujem už niekoľko rokov. Podľa môjho názoru patria k najlepším odborníkom v SR na zdravotnícke právo. Nech som sa na nich obrátila s akýmkoľvek problémom, vždy som dostala rýchlu a spoľahlivú odpoveď. Vypracovávali pre mňa niekoľko dokumentov, ktoré dennodenne používam vo svojej praxi (Dohoda o zdravotnej starostlivosti, Informovaný súhlas ...) Svoju prácu si bez ich pomoci neviem predstaviť.

MUDr. Elena Prokopová

pediatrická ambulancia PRO BABY s.r.o., Bratislava

Kompetentná orientácia v právnych aspektoch medicíny a farmácie, absolútne profesionálny prístup všetkých zamestnancov kancelárie h&h PARTNERS v timingu a obsahu rozhovorov. Všetkým ostatným kolegom môžem len vrelo odporučiť.

doc. MUDr. Jozef Gonsorčik CSc., FESC

LF UPJŠ a kardiologická ambulancia, Košice

S JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. zo spoločnosti h&h PARTNERS spolupracujeme už niekoľko rokov a to najmä v edukačnej oblasti, konkrétne vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v oblasti medicínskeho práva. Pravidelne sa podieľa na prednáškových aktivitách na významných celoslovenských odborných pediatrických podujatiach, kde jeho zdelenia sú prijímané s veľkým záujmom detských lekárov. Viacerí zdravotnícki pracovníci oceňujú a aktívne využívajú aj online formu vzdelávania na portáli spoločnosti. A v neposlednom rade chcem oceniť prehľadnosť, aktualizáciu, dizajn a široký záber informácií, ktoré sú uvádzané na uvedených portáloch hhpartners.eu a medipravnik.sk.

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice

V živote nastanú niekedy chvíle, kedy je človek aj bez vlastného pričinenia zatlačený do kúta či k múru. Miesto toho, aby sa v pokoji mohol venovať svojmu poslaniu, ľahko podľahne pocitu bezmocnosti a beznádeje. V takýchto chvíľach je nesmierne dôležitá profesionálna pomoc odborníkov, ktorí sa - využijúc svoje mnohoročné odborné skúsenosti – postavia na vašu stranu s úprimnou snahou pomôcť a ochrániť vaše práva. A v h&h PARTNERS takých ľudí rozhodne nájdete.

MUDr. František Horváth

gastroenterologická ambulancia ENDOSERVICE - MAC, s.r.o. , Demandice

K fungovaniu súkromnej ambulancie nestačí len znalosť právnych noriem, treba ich vedieť aplikovať v praxi. Vedieť súvislosti a prepojenia zdravotníckych zákonov s ostatnými právnymi normami. Dlho som hľadala odborníkov, ktorí by toto všetko vedeli zabezpečiť a myslím, že som ich našla práve vo firme h&h PARTNERS. K svojim vysokoodborným službám pridávajú aj čosi navyše - empatiu, a to je v dnešnej dobe naozaj vzácnosť.

MUDr. Janka Jančovičová

súkromná reumatologická ambulancia, Bratislava

S advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS spolupracujem už niekoľko rokov. Využívam ich služby vo viacerých spoločnostiach, kde som konateľom a/alebo spolumajiteľom a musím povedať, že aj vďaka ich profesionálnemu prístupu kráčame spoločne ďalej v ústrety neľahkým, no zaujímavým výzvam, ktoré slovenské zdravotníctvo ponúka.

PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc.

Chiesi Slovakia s.r.o., Bratislava

Keď som v roku 2004 "vďaka" rozporu dvoch zákonov nedostal licenciu na výkon povolania, začal som sa viac zaujímať o zdravotnícke právo. V tom čase nebola príležitosť poradiť sa s niekým, kto je v tejto téme doma povedzme tak, ako sú niektorí advokáti zorientovaní v trestnom, či obchodnom práve. O pár rokov neskôr, už ako prezident lekárnickej komory, som mal príležitosť viackrát sa obrátiť na doktora Humeníka a jeho kanceláriu s konkrétnou požiadavkou, ktorá bola vždy vyriešená nad rámec očakávaného. Právo má veľkú logiku a je skvelé vedieť, že existujú profesionáli, ktorí túto logiku vedia uchopiť, pochopiť a aplikovať v praxi. Aj vďaka nim je riziko skúseností podobných tej mojej v roku 2004 výrazne nižšie.

PharmDr. Ondrej Sukeľ

prezident SLeK a Lekáreň Don Bosco, Humenné

Potreba využitia právnických služieb v súčasnej hektickej dobe je mimoriadne dôležitá. Pri každodennej pracovnej a rodinnej záťaži bežný občan tejto krajiny nestihne zaznamenať aktuálne meniacu sa legislatívu a implementovať ju do prevádzky. Pre mňa je dôležitá súčinnosť s profesionálnym partnerom v oblasti práva, akým bezpochyby h&h PARTNERS sú. Musím vyzdvihnúť prístup JUDr. Humeníka a JUDr. Gabrika, ktorý je konštruktívny, rýchly a plne kompetentný v oblasti zdravotníctva. Určite ich právnické služby budem využívať aj do budúcna.

Mgr. Marta Gonsorčíková Bukovinská

APOTHÉQUE lekáreň, Košice

Počas niekoľkoročnej nadštandardnej spolupráce v oblasti praktických aj akademických diskusií v oblasti zdravotníckeho práva vysoko oceňujem inovatívne návrhy a riešenia pre každodennú klinickú prax (kontrola a dopracovanie dokumentov súvisiacich s prevádzkou lekárne, pomoc a podpora s aplikáciou GDPR nariadenia), pružnosť v riešení nejednoznačných otázok počas klinickej praxe (ISMOL), komunikáciu na vysokej odbornej úrovni a profesionálny a aktívny prístup pracovníkov spoločnosti.

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Uplynulú spoluprácu s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS hodnotím pozitívne. Vyzdvihol by som profesionalitu, pripravenosť na jednania, kvalitnú argumentáciu, ústretovosť a hlavne odbornosť o lekárenskom sektore prí riešení rozličných tém.

Matúš Šoltys

Lekáreň VITAL, Prešov