mediPRÁVNIK chráni už 1001 ambulancií a lekární.

Systém bezpečnosti pacienta,
ktorý ochráni Vašu ambulanciu

 • Systém prispôsobíme Vašej ambulancii
 • Pripravíme informačné plagáty
 • Dodáme Vám vzory dokumentov
 • Smernice pre každú oblasť systému
 • Edukačné materiály súčasťou systému
 • Vysvetlíme Vám všetko potrebné

Právna ochrana
pre ambulancie a lekárne

 • Chránime vás pred zbytočnými pokutami
 • Kontrolujeme za vás predpisy
 • Poradíme vám na telefóne
 • Budete mať vždy aktuálne dokumenty
 • Upozorníme vás na povinnosti
 • Máme certifikát právneho zabezpečenia

Novinky v oblasti právnej ochrany

Zodpovednosť za škodu spôsobenú neregistrovanou vakcínou použitou v čase pandémie COVID-19 prevezme štát

Od začiatku roka 2021 prebieha na našom území vakcinácia obyvateľov proti ochoreniu COVID-19. Pre vakcináciu je na centrálnej úrovni v rámci EÚ registrovaných viacero vakcín, ktoré...
13.4.2021

Nový podcast - Je nemocnica povinná preplatiť nadčasy alebo môže dať zamestnancovi náhradné voľno?

Posielať lekárov alebo zdravotné sestry domov na náhradné voľno, môže nemocnici ušetriť finančné prostriedky. Jednotlivé zdravotnícke zariadenia si však musia zároveň dávať pozor na...
12.4.2021

Novoprijaté zmeny v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami

Parlament schválil návrh zákona, ktorý prináša viacero zmien v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami. Navrhovaná novela nadobudne účinnosť od 1. mája 2021.
9.4.2021

Komunikačná kampaň EK k novému regulačnému rámcu pre zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejnil na svojom webovom sídle komunikačnú kampaň Európskej komisie k nariadeniam prijatým v máji 2017, ktoré nahradia existujúce smernice pre...
8.4.2021

Parlament neschválil odškodnenie pozostalých po zdravotníkoch zomrelých v súvislosti s ochorením COVID-19

Národná rada Slovenskej republiky dňa 30. marca 2021 prijala vládny návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v...
6.4.2021

Skúsenosti lekárov a lekárnikov

1/13

S advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS mám len tie najlepšie skúsenosti, máme za sebou prácne obdobie pri tvorbe informovaných súhlasov a ak by som mal akýkoľvek problém, neviem si predstaviť, aby som oslovil so zastupovaním kohokoľvek iného, lebo v medicínskom práve nemajú konkurenciu. Doporučujem všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Miroslav Glück

plastický chirurg, riaditeľ GEVE KLINIKA, Košice

Práca lekára má aj určitý právny rozsah. Podľa toho, kde lekár pracuje je to jednak zabezpečenie všetkých náležitostí pri práci v privátnej ambulancii, ale tiež dodržanie všetkých pravidliel pri komunikácii s pacientom. Preto je veľmi dôležité, aby aj lekár mal určité právne povedomie, poznal zákony na základe pracuje. V tejto oblasti je niekedy veľmi ťažké sa vyznať. To je dôvod, prečo veľmi oceňujem spoluprácu s právnickou kanceláriou h&h PARTNERS aj osobne s právnikmi, ktorí v tejto kancelárii pracujú. Mnohokrát mi pomohli pri riešení problémov súvisiacich s mojou prácou lekára a komunikáciou s pacientmi.

MUDr. Marta Špániková

pediatrická ambulancia VYDUR s.r.o., Bratislava

Spoločnosť h&h PARTNERS som oslovil, na základe predchádzajúcej osobnej skúsenosti, s prosbou o právnu pomoc pri prevode obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Po diskusiách s JUDr. Humeníkom som začal na prevode spolupracovať s JUDr. Husovským. Celý projekt bol vedený vysoko profesionálne s dodržiavaním dohodnutých termínov, ale navyše s ľudským, empatickým prístupom, pri ktorom som mal pocit, že som chránený pred možnými predvídateľnými rizikami.

MUDr. Pavol Trnovec

ambulancia všeobecného lekára MEDICA JUR s.r.o., Bratislava

S advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS spolupracujem už niekoľko rokov. Podľa môjho názoru patria k najlepším odborníkom v SR na zdravotnícke právo. Nech som sa na nich obrátila s akýmkoľvek problémom, vždy som dostala rýchlu a spoľahlivú odpoveď. Vypracovávali pre mňa niekoľko dokumentov, ktoré dennodenne používam vo svojej praxi (Dohoda o zdravotnej starostlivosti, Informovaný súhlas ...) Svoju prácu si bez ich pomoci neviem predstaviť.

MUDr. Elena Prokopová

pediatrická ambulancia PRO BABY s.r.o., Bratislava

Kompetentná orientácia v právnych aspektoch medicíny a farmácie, absolútne profesionálny prístup všetkých zamestnancov kancelárie h&h PARTNERS v timingu a obsahu rozhovorov. Všetkým ostatným kolegom môžem len vrelo odporučiť.

doc. MUDr. Jozef Gonsorčik CSc., FESC

LF UPJŠ a kardiologická ambulancia, Košice

S JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. zo spoločnosti h&h PARTNERS spolupracujeme už niekoľko rokov a to najmä v edukačnej oblasti, konkrétne vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v oblasti medicínskeho práva. Pravidelne sa podieľa na prednáškových aktivitách na významných celoslovenských odborných pediatrických podujatiach, kde jeho zdelenia sú prijímané s veľkým záujmom detských lekárov. Viacerí zdravotnícki pracovníci oceňujú a aktívne využívajú aj online formu vzdelávania na portáli spoločnosti. A v neposlednom rade chcem oceniť prehľadnosť, aktualizáciu, dizajn a široký záber informácií, ktoré sú uvádzané na uvedených portáloch hhpartners.eu a medipravnik.sk.

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice

V živote nastanú niekedy chvíle, kedy je človek aj bez vlastného pričinenia zatlačený do kúta či k múru. Miesto toho, aby sa v pokoji mohol venovať svojmu poslaniu, ľahko podľahne pocitu bezmocnosti a beznádeje. V takýchto chvíľach je nesmierne dôležitá profesionálna pomoc odborníkov, ktorí sa - využijúc svoje mnohoročné odborné skúsenosti – postavia na vašu stranu s úprimnou snahou pomôcť a ochrániť vaše práva. A v h&h PARTNERS takých ľudí rozhodne nájdete.

MUDr. František Horváth

gastroenterologická ambulancia ENDOSERVICE - MAC, s.r.o. , Demandice

K fungovaniu súkromnej ambulancie nestačí len znalosť právnych noriem, treba ich vedieť aplikovať v praxi. Vedieť súvislosti a prepojenia zdravotníckych zákonov s ostatnými právnymi normami. Dlho som hľadala odborníkov, ktorí by toto všetko vedeli zabezpečiť a myslím, že som ich našla práve vo firme h&h PARTNERS. K svojim vysokoodborným službám pridávajú aj čosi navyše - empatiu, a to je v dnešnej dobe naozaj vzácnosť.

MUDr. Janka Jančovičová

súkromná reumatologická ambulancia, Bratislava

S advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS spolupracujem už niekoľko rokov. Využívam ich služby vo viacerých spoločnostiach, kde som konateľom a/alebo spolumajiteľom a musím povedať, že aj vďaka ich profesionálnemu prístupu kráčame spoločne ďalej v ústrety neľahkým, no zaujímavým výzvam, ktoré slovenské zdravotníctvo ponúka.

PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc.

Chiesi Slovakia s.r.o., Bratislava

Keď som v roku 2004 "vďaka" rozporu dvoch zákonov nedostal licenciu na výkon povolania, začal som sa viac zaujímať o zdravotnícke právo. V tom čase nebola príležitosť poradiť sa s niekým, kto je v tejto téme doma povedzme tak, ako sú niektorí advokáti zorientovaní v trestnom, či obchodnom práve. O pár rokov neskôr, už ako prezident lekárnickej komory, som mal príležitosť viackrát sa obrátiť na doktora Humeníka a jeho kanceláriu s konkrétnou požiadavkou, ktorá bola vždy vyriešená nad rámec očakávaného. Právo má veľkú logiku a je skvelé vedieť, že existujú profesionáli, ktorí túto logiku vedia uchopiť, pochopiť a aplikovať v praxi. Aj vďaka nim je riziko skúseností podobných tej mojej v roku 2004 výrazne nižšie.

PharmDr. Ondrej Sukeľ

prezident SLeK a Lekáreň Don Bosco, Humenné

Potreba využitia právnických služieb v súčasnej hektickej dobe je mimoriadne dôležitá. Pri každodennej pracovnej a rodinnej záťaži bežný občan tejto krajiny nestihne zaznamenať aktuálne meniacu sa legislatívu a implementovať ju do prevádzky. Pre mňa je dôležitá súčinnosť s profesionálnym partnerom v oblasti práva, akým bezpochyby h&h PARTNERS sú. Musím vyzdvihnúť prístup JUDr. Humeníka a JUDr. Gabrika, ktorý je konštruktívny, rýchly a plne kompetentný v oblasti zdravotníctva. Určite ich právnické služby budem využívať aj do budúcna.

Mgr. Marta Gonsorčíková Bukovinská

APOTHÉQUE lekáreň, Košice

Počas niekoľkoročnej nadštandardnej spolupráce v oblasti praktických aj akademických diskusií v oblasti zdravotníckeho práva vysoko oceňujem inovatívne návrhy a riešenia pre každodennú klinickú prax (kontrola a dopracovanie dokumentov súvisiacich s prevádzkou lekárne, pomoc a podpora s aplikáciou GDPR nariadenia), pružnosť v riešení nejednoznačných otázok počas klinickej praxe (ISMOL), komunikáciu na vysokej odbornej úrovni a profesionálny a aktívny prístup pracovníkov spoločnosti.

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Uplynulú spoluprácu s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS hodnotím pozitívne. Vyzdvihol by som profesionalitu, pripravenosť na jednania, kvalitnú argumentáciu, ústretovosť a hlavne odbornosť o lekárenskom sektore prí riešení rozličných tém.

Matúš Šoltys

Lekáreň VITAL, Prešov