mediPRÁVNIK.sk

Zóna ambulancia
 • Bojíte sa sťažností od pacientov?
 • Viete ako sa môžete brániť?
 • Poznáte svoje práva?
 • Potrebujete dobré informované súhlasy?
 • Ste popletení z meniacich sa paragrafov?
 • Chcete mať dobré zmluvy s poisťovňami?
 • Chcete sa zabezpečiť pred žalobami?
 • Potrebujete právne zastupovať?
Zóna ambulancia
 • Viete aké sú vaše povinnosti?
 • Poznáte svoje práva?
 • Bojíte sa sťažností pacientov?
 • Viete o veľkých sankciách pri reklame liekov?
 • Ste popletení z meniacich sa paragrafov?
 • Plníte notifikačné povinnosti na NCZI?
 • Ste zabezpečený v prípade kontrol?
 • Potrebujete právne zastupovať?