Mediprávnik chráni už 637 ambulancií a lekární.

GDPR dokumentácia pre ambulancie a lekárne

Áno. Denne spracúvate osobné údaje pacientov

Hlavnou činnosť ambulancií/lekární je poskytovanie zdravotnej/lekárenskej starostlivosti, ktorá sa nezaobíde bez každodennej práce s osobnými údajmi.
Každý poskytovateľ musí nastaviť procesy vo svojom zariadení tak, aby vyhovovali požiadavkám GDPR. V opačnom prípade sa vystavuje riziku vysokých pokút.


Chcete GDPR pravidlá od odborníkov na zdravotníctvo?

Nami pripravená GDPR dokumentácia predstavuje odporúčania na správne spracúvanie osobných údajov a je špeciálne zameraná na nuansy zdravotnej/lekárenskej starostlivosti. V tom sa významne odlišuje od dokumentácií dodávaných zo strany iných subjektov, ktoré sa často osobitným otázkam zdravotnej starostlivosti nevenujú. V dokumentácií vyriešime spracovanie osobných údajov vo vzťahu k e-zdraviu, hláseniam na hygienu, kamerovým systémov. Všetky oblasti v ktorých vaša ambulancia či lekáreň funguje.


Pripravíme pre vás GDPR dokumentáciu


Dokumentácia GDPR BASIC (cena 149 EUR s DPH)

Pre koho je určená?

GDPR dokumentácia pre ambulancie/lekárne, ktorú si náš klient v prípade potreby samostatne prispôsobí pre svoje potreby. Táto dokumentácia nereflektuje špecifiká konkrétnej ambulancie/lekárne, no ponúka skvelý základ. Dopracujete si detaily a môžte používať.

Čo dostanem?

 • Základná smernica o realizovaní zásad GDPR v praxi zariadenia
 • Odporúčania pre plnenie prevenčných informačných povinností zariadenia na úseku osobných údajov
 • Smernica o plnení informačnej povinnosti o právach dotknutej osoby
 • Smernica o vybavovaní žiadosti dotknutých osôb o rozsahu spracúvania ich osobných údajov
 • Smernica o kľúčovej politike a Smernica o prevádzke kamerového systému
 • (pre ambulancie) Smernica o zásadách sprístupňovania osobných údajov v zdravotnej dokumentácii pacienta
 • (pre ambulancie) Smernica o určení okruhu osôb oprávnených žiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie a pravidlách poskytovania výpisu
 • (pre ambulancie) Smernica o sprístupňovaní osobných údajov v kontexte očkovania
 • Smernica o pravidlách sprístupňovania osobných údajov pacientov polícii, súdom, ÚPSVaR a Sociálnej poisťovni
 • Smernica o spracovaní osobných údajov pri plnení povinností na úseku e-zdravie
 • Smernica o postupe pri riešení bezpečnostných incidentov
 • Vzor záznamu o spracovateľskej činnosti
 • Vzor zmluvy so sprostredkovateľom (použiteľné ako základ pre dohodu s ekonómom, IT, atď.)
 • Vzor informácii pre pacientov o spracúvaní ich osobných údajov
 • (pre ambulancie) Vzor informácii pre zákonných zástupcov pacienta o spracúvaní ich osobných údajov
 • Vzor informácii pre zamestnancov a partnerov zariadenia pri spracúvaní ich osobných údajov
 • Vzor poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť pre zamestnancov – zdravotnícky pracovník
 • Vzor poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť pre zamestnancov – nezdravotnícky pracovník
 • Vzor záznam o poučení oprávnených osôb
 • Vzorový formulár pre zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov pacientov
 • (pre ambulancie) Vzor žiadosti o poskytovaní informácii telefonicky a emailom
 • Pravidlá používania základných dokumentov (vzorov) v oblasti ochrany osobných údajov

Objednajte si verziu GDPR BASIC hneď teraz – zašlite nám objednávku emailom na medipravnikjohn(zav.)doemedipravnik.sk.

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám v pracovných dňoch medzi 8.30 – 16.30 na telefónne číslo 0948 075 965.


Dokumentácia GDPR ŠPECIÁL (cena od 660 EUR s DPH)

Pre koho je určená?

GDPR dokumentácia pre ambulancie/lekárne, ktoré chcú mať istotu, že všetky procesy týkajúce sa osobných údajov pacientov vykonávajú v súlade so zákonom a nariadením GDPR. Na základe hĺbkového auditu vášho zariadenia vám pripravíme na mieru šité pravidlá a odporučíme ako postupovať pri ich zavádzaní do chodu vášho zariadenia. Zodpovieme vaše otázky a upozorníme na najdôležitejšie body týkajúce postupu pri zákonnom spracovaní osobných údajov.

Čo dostanem?

 • Dokumenty zahrnuté v GDPR dokumentácii BASIC
 • Špecializované dotazníky na zistenie situácie vo vašom zariadení
 • Interná právna analýza dotazníkov
 • Prispôsobenie celej dokumentácie podľa potrieb zariadenia

Objednajte si GDPR ŠPECIÁL hneď teraz – pošlite nám objednávku emailom na medipravnikjohn(zav.)doemedipravnik.sk a my vám zašleme cenovú ponuku.

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám v pracovných dňoch medzi 8.30 – 16.30 na telefónne číslo 0948 075 965.


Výkon činnosti zodpovednej osoby pre ambulanciu/lekáreň (cena od 12 EUR s DPH/mesiac)

Chcete mať viac času na svojich pacientov a zdržujú vás povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov? Radi vám pomôžeme. Úlohu zodpovednej osoby (tzv. DPO) pre vašu ambulanciu/lekáreň vieme zabezpečiť na pravidelnej báze.

Objednajte si verziu službu DPO hneď teraz – zašlite nám objednávku emailom na medipravnikjohn(zav.)doemedipravnik.sk a my vám zašleme cenovú ponuku.

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám v pracovných dňoch medzi 8.30 – 16.30 na telefónne číslo 0948 075 965.