mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

GDPR dokumentácia pre ambulancie a lekárne

Áno. Denne spracúvate osobné údaje pacientov

Hlavnou činnosť ambulancií/lekární je poskytovanie zdravotnej/lekárenskej starostlivosti, ktorá sa nezaobíde bez každodennej práce s osobnými údajmi.
Každý poskytovateľ musí nastaviť procesy vo svojom zariadení tak, aby vyhovovali požiadavkám GDPR. V opačnom prípade sa vystavuje riziku vysokých pokút.


Chcete GDPR pravidlá od odborníkov na zdravotníctvo?

Nami pripravená GDPR dokumentácia predstavuje odporúčania na správne spracúvanie osobných údajov a je špeciálne zameraná na nuansy zdravotnej/lekárenskej starostlivosti. V tom sa významne odlišuje od dokumentácií dodávaných zo strany iných subjektov, ktoré sa často osobitným otázkam zdravotnej starostlivosti nevenujú. V dokumentácií vyriešime spracovanie osobných údajov vo vzťahu k e-zdraviu, hláseniam na hygienu, kamerovým systémov. Všetky oblasti, v ktorých vaša ambulancia či lekáreň funguje.


Pripravíme pre vás GDPR dokumentáciu


Dokumentácia GDPR BASIC (cena 149 EUR s DPH)

Pre koho je určená?

GDPR dokumentácia pre ambulancie/lekárne, ktorú si náš klient v prípade potreby samostatne prispôsobí pre svoje potreby. Táto dokumentácia nereflektuje špecifiká konkrétnej ambulancie/lekárne, no ponúka skvelý základ. Dopracujete si detaily a môžte používať.

Čo dostanem?

 • Základná smernica o realizovaní zásad GDPR v praxi zariadenia
 • Odporúčania pre plnenie prevenčných informačných povinností zariadenia na úseku osobných údajov
 • Smernica o plnení informačnej povinnosti o právach dotknutej osoby
 • Smernica o vybavovaní žiadosti dotknutých osôb o rozsahu spracúvania ich osobných údajov
 • Smernica o kľúčovej politike a Smernica o prevádzke kamerového systému
 • (pre ambulancie) Smernica o zásadách sprístupňovania osobných údajov v zdravotnej dokumentácii pacienta
 • (pre ambulancie) Smernica o určení okruhu osôb oprávnených žiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie a pravidlách poskytovania výpisu
 • (pre ambulancie) Smernica o sprístupňovaní osobných údajov v kontexte očkovania
 • Smernica o pravidlách sprístupňovania osobných údajov pacientov polícii, súdom, ÚPSVaR a Sociálnej poisťovni
 • Smernica o spracovaní osobných údajov pri plnení povinností na úseku e-zdravie
 • Smernica o postupe pri riešení bezpečnostných incidentov
 • Vzor záznamu o spracovateľskej činnosti
 • Vzor zmluvy so sprostredkovateľom (použiteľné ako základ pre dohodu s ekonómom, IT, atď.)
 • Vzor informácii pre pacientov o spracúvaní ich osobných údajov
 • (pre ambulancie) Vzor informácii pre zákonných zástupcov pacienta o spracúvaní ich osobných údajov
 • Vzor informácii pre zamestnancov a partnerov zariadenia pri spracúvaní ich osobných údajov
 • Vzor poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť pre zamestnancov – zdravotnícky pracovník
 • Vzor poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť pre zamestnancov – nezdravotnícky pracovník
 • Vzor záznam o poučení oprávnených osôb
 • Vzorový formulár pre zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov pacientov
 • (pre ambulancie) Vzor žiadosti o poskytovaní informácii telefonicky a emailom
 • Pravidlá používania základných dokumentov (vzorov) v oblasti ochrany osobných údajov
Služba
Dokumentácia GDPR BASIC
149 €

  Vložiť do košíka  

Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám na 0948 075 965. Sme Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

Dokumentácia GDPR PREMIUM (cena od 660 EUR s DPH)

Pre koho je určená?

GDPR dokumentácia pre ambulancie/lekárne, ktoré chcú mať istotu, že všetky procesy týkajúce sa osobných údajov pacientov vykonávajú v súlade so zákonom a nariadením GDPR. Na základe hĺbkového auditu vášho zariadenia vám pripravíme na mieru šité pravidlá a odporučíme ako postupovať pri ich zavádzaní do chodu vášho zariadenia. Zodpovieme vaše otázky a upozorníme na najdôležitejšie body týkajúce postupu pri zákonnom spracovaní osobných údajov.

Čo dostanem?

 • Dokumenty zahrnuté v GDPR dokumentácii BASIC
 • Špecializované dotazníky na zistenie situácie vo vašom zariadení
 • Interná právna analýza dotazníkov
 • Prispôsobenie celej dokumentácie podľa potrieb zariadenia
 • GDPR dokumentáciu (vo verzii BASIC a vo verzii PREMIUM) posielame v tlačenej forme na adresu, ktorú nám klient uvedie ako doručovaciu

Aký je postup pri príprave GDPR dokumentácie PREMIUM?

 • Zaplatíte zálohu vo výške 660 EUR s DPH.
 • Kontaktuje Vás právnik našej kancelárie a zistí osobitosti vašej ambulancie na základe špecializovaných dotazníkov.
 • Na základe vyhodnotenia dotazníkov a našej internej analýzy, Vám oznámime či bude konečná cena za vypracovanie špeciálnej dokumentácie vyššia ako už zaplatená záloha (záleží napr. od toho či budete chcieť špecifické zmluvy, či budete požadovať služby navyše ako napríklad zaškolenie personálu o GDPR a podobne). Vo väčšine prípadov záloha na dokončenie PREMIUM dokumentácie postačuje a cena sa zvyšuje len málokedy.
 • Pokiaľ by ste nesúhlasili s výškou doplatku (ak by mal vzniknúť), zašleme Vám GDPR dokumentáciu ktorá bude obsahovať už vypracované záznamy o spracovateľských činnostiach a prispôsobené dokumenty verzie BASIC, no bez prípravy dokumentov ktorých vypracovanie sme na základe internej analýzy odporúčali nad rámec základnej dokumentácie (upozorníme na to).
Služba
Dokumentácia GDPR PREMIUM
Zálohová platba:660 €

  Objednať teraz  

Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám na 0948 075 965. Sme Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

Výkon činnosti zodpovednej osoby pre ambulanciu/lekáreň (cena od 12 EUR s DPH/mesiac)

Chcete mať viac času na svojich pacientov a zdržujú vás povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov? Radi vám pomôžeme. Úlohu zodpovednej osoby (tzv. DPO) pre vašu ambulanciu/lekáreň vieme zabezpečiť na pravidelnej báze.

Máte záujem o túto službu?
Dajte nám vedieť a my Vám pošleme cenovú ponuku.

  Chcem získať cenovú ponuku  

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám na 0948 075 965.
Sme Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.