mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: odstránenie - extirpácia ložiska z podkožia alebo svalu

Jana Böszörményiová   |   18.1.2017

Mediprávnik ambulancia Vám prináša nový dokument – informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii dokumenty.

Písomný informovaný súhlas je veľmi dôležitý pri znižovaní a odstraňovaní rizík a nebezpečenstva, ktoré hrozia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Informovaný súhlas slúži najmä na poskytnutie všetkých možných informácií o danom zdravotníckom výkone, a súčasne poskytuje lekárovi ochranu z toho hľadiska, že napomáha dokázať, že daný pacient bol o zdravotníckom výkone poučený, udelenie informovaného súhlasu, resp. jeho odmietnutie.

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient – lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec.

Obsah informovaného súhlasu

Informovaný súhlas popisuje čo je to extirpácia ložiska z podkožia alebo svalu, aké sú dôvody na extirpáciu, aké sú spôsoby vykonania extirpácie a jej rozsah, aká je starostlivosť pred a po výkone, kontraindikácie, venuje sa možným rizikám súvisiacich s odstránením ložiska z podkožia alebo svalu. Obsahom informovaného súhlasu je aj poučenie o alternatívach a rizikách odmietnutia extirpácie napriek poučeniu pacienta.

(Počet prečítaní: 4049)