mediPRÁVNIK chráni už 1955 ambulancií a lekární.

Systém hodnotenia bezpečnosti pacienta


Systém bezpečnosti pacienta BASIC (cena 190 EUR s DPH / ambulancia)

Pre koho je táto BASIC verzia určená?

Pre štandardne vybavenú ambulanciu, ktorá nepoužíva viac zdravotníckych pomôcok a liekov ako vyžadujú minimálne štandardy. Alebo pre ambulanciu, ktorá si dokáže veci nad rámec štandardu ako aj svoje zaužívané zvyklosti pri komunikácii s pacientmi do našich dokumentov doplniť samostatne.

Čo dostanem?

 • Vytlačené základné interné smernice pre každú oblasť bezpečnosti pacienta
 • Infografika (plagát) hygiena rúk - 2 ks
 • Infografika (plagát) oznámenie o neprítomnosti v ambulancii- 1 ks
 • Infografika (plagát) informácie pre pacientov (ordinačné hodiny poskytovateľa) - 1 ks
 • Infografika (plagát) riešenie neodkladných stavov u pacientov (verzia zdravotník – do ambulancie) – 1 ks
 • Infografika (plagát) súborné informácie pre pacientov sumarizujúce kľúčové aspekty jednotlivých systémov bezpečnosti (práva pacienta, stručne GDPR, zásady spätnej väzby) - 1 ks
 • Edukačný materiál týkajúci sa bezpečnej identifikácie pacientov
 • Edukačný materiál týkajúci sa bezpečnosti pri používaní liekov a ich uchovávania
 • Edukačný materiál týkajúci sa hygieny rúk a bariérovej ochrany
 • Edukačný materiál týkajúci sa bezpečnej komunikácie s pacientmi
 • Edukačný materiál týkajúci sa práva pacientov a sledovania ich spokojnosti
 • Edukačný materiál týkajúci sa ordinačných hodín a zastupiteľnosti lekára
 • Formuláre pre kontrolu stavu liekov a zdravotníckych pomôcok
 • Vzory dokumentov: vyhlásenie o identite pacienta a zákonného zástupcu, vyhlásenie o zrozumiteľnom poučení a dostatočnom čase pre komunikáciu s pacientom, oznámenie o zmene ordinačných hodín, oznámenie o neprítomnosti a zástupe.
Služba
Systém bezpečnosti pacienta BASIC
190 €

  Vložiť do košíka  

Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám na 0948 075 965. Sme Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

Systém bezpečnosti pacienta PREMIUM (cena už od 360 EUR s DPH)

Prečo má zmysel objednať si PREMIUM verziu?

Nie je ambulancia ako ambulancia. Už dnes určite máte zaužívané svoje postupy komunikácie s pacientmi, objednávanie na vyšetrenia, či procesy týkajúce sa kontroly liekov/zdravotníckych pomôcok. Pravidlá bezpečnosti pacienta by mali byť kompatibilné s dobrými zvyklosťami vo vašej ambulancii. Jedine tak ich budete schopný denne dodržiavať. A to je kľúčový moment pre obstátie v klinickom audite. Preto pre vás pripravíme špeciálne pravidlá šité priamo na mieru vašej ambulancie, obsahom ktorých sú aj evidenčné listy liekov a zdravotníckych pomôcok vypracované podľa aktuálneho vybavenia vašej ambulancie.

Čo dostanem?

Pravidlá bezpečnosti vo verzii PREMIUM prispôsobené priamo pre vašu ambulanciu (rozsah viď v popise dokumentácie BASIC). Dokumentáciu k Internému systému hodnotenia bezpečnosti pacienta (vo verzii BASIC a vo verzii PREMIUM) posielame v tlačenej forme na adresu, ktorú nám klient uvedie ako doručovaciu. 

Aký je postup pri príprave PREMIUM pravidiel pre vašu ambulanciu?

 • Zaplatíte zálohu vo výške 360 EUR s DPH
 • Kontaktuje vás právnik našej kancelárie a zistí špecifiká vašej ambulancie, prípadne vaše osobitné požiadavky, na umiestnenie loga vašej ambulancie na komunikačné plagáty atď.
 • Na základe našej internej analýzy vám oznámime výšku doplatku za prispôsobenie pravidiel (doplatok cca od 220 EUR s DPH do 360 EUR s DPH).
 • Celú dokumentáciu, ako aj komunikačné plagáty prispôsobíme vašim požiadavkám a ako bonus vás upozorníme aj na prípadné (iné) riziká, ak sme nejaké identifikovali pri rozhovore s vami.
 • Pokiaľ by ste nesúhlasili s výškou doplatku, zašleme vám pravidlá bezpečnosti vo verzii PREMIUM, ale bez špecifickej úpravy a navrhovaný doplatok nemusíte zaplatiť.
Služba
Systém bezpečnosti pacienta PREMIUM
Zálohová platba:360 €

  Objednať teraz  

Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám na 0948 075 965. Sme Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

Tieto otázky si isto kladiete. Nech sa páči, odpovede!

Čo je to klinický audit poskytovateľa zdravotnej starostlivosti?

Štát má záujem na tom, aby bol každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti tip-top. To, či ambulancia poskytuje starostlivosť v súlade s diagnostickými a terapeutickými štandardami, ministerstvo zdravotnícka kontroluje v rámci tzv. klinického auditu. Súčasťou tejto kontroly je aj zisťovanie, či má ambulancia zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.


Čo je to interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta?

Je to súbor pravidiel, zameraný na zvyšovanie bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva určilo základné kritéria, ktoré musia tieto pravidlá spĺňať - nájdete ich vo vyhláške č. 444/2019 Z.z..


Akých oblastí sa systém bezpečnosti pacienta týka?

Interný systém sú vlastne pravidlá fungovania ambulancie vo vzťahu k pacientovi. Pravidlá sa majú týkať ôsmych oblastí – bezpečná identifikácia pacienta, bezpečné používanie liekov a zdravotníckych pomôcok, edukácia zamestnancov ambulancie ako postupovať pri ohrození života pacienta, bezpečná komunikácia s pacientom, poučenie pacienta o jeho právach a vyhodnocovanie spätnej väzby pacienta.


Musí mať moja ambulancia vypracovaný systém bezpečnosti pacienta?

Ste ambulancia, alebo nemocnica? Ak áno, tak je nevyhnutné, aby ste si pravidlá hodnotenia bezpečnosti pacienta vypracovali. Pokiaľ ich nemáte, je najvyšší čas sa do ich prípravy pustiť. Alebo to nechajte na nás!


Od kedy musím mať systém pripravený?

Najneskôr 1.1.2021 musíte mať systém bezpečnosti pacienta vo vašej ambulancii spustený – musíte byť schopný preukázať, že máte prijaté pravidlá, a že podľa nich postupujete.


Tabuľa hanby – alebo čo mi hrozí, ak nebudem mať systém bezpečnosti pacienta

Desať tisíc EUR. Áno, až takúto vysokú pokutu môže ministerstvo uložiť poskytovateľovi, ktorý nemá pravidlá bezpečnosti pacienta. A k tomu umiestnenie na tabuľu hanby – uverejnenie informácie na stránke ministerstva, že ambulancia neprešla klinickým auditom.


Ako splním povinnosti týkajúce sa systému bezpečnosti pacienta?

Pre každú z ôsmych oblastí je potrebné pripraviť pravidlá, vzory dokumentov, check listy na kontrolu exspirácie liekov a kontroly stavu zdravotníckych pomôcok, infografiky týkajúce sa hygieny rúk, informácie pre pacientov o ich právach... že nemáme ďalej pokračovať? OK, nemusíte to robiť sami. Dobrá správa je, že kompletný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta vám môžme vypracovať my.

Webinár o systéme

Počas nášho webináru s názvom "Ako správne používať systém hodnotenia bezpečnosti pacienta v mojej ambulancii?" zazneli mnohé praktické rady a tiež odpovede na otázky zúčastnených lekárov. Pozrite si webinár zo záznamu na tomto odkaze.

Pozrite si videá o našom systéme

Čo obsahuje náš Systém - čo dostanete v balíku?

Takto pripravujeme Váš Systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Vaše skúsenosti so systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta

MUDr. Janka Jančovičová - reumatológ, reumatologická ambulancia ROMJAN s.r.o.

MUDr. Peter Makara, MPH - všeobecný lekár pre dospelých a prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

PaedDr. Barbora Bunová , PhD. - klinický logopéd, ambulancia klinickej logopédie - LOGOMEDIK s.r.o.