mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: Očkovanie proti tetanu a záškrtu

mediprávnik   |   14.9.2016

Mediprávnik ambulancia Vám prináša nový dokument – informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v?sekcii dokumenty.

Použitie písomného informovaného súhlasu zohráva hlavnú úlohu pri eliminácii rizík, s?ktorými sa môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti stretnúť. Prostredníctvom informovaného súhlasu sa pacient dozvie všetky relevantné informácie týkajúce sa samotného výkonu. Taktiež môže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti po vykonaní daného zákroku pomôcť dokázať v akom rozsahu bol pacient poučený v okamihu, keď vyjadroval súhlas so zdravotným zákrokom, ako aj samotný informovaný súhlas, resp. jeho odmietnutie. 

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient – lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec. 

Obsah informovaného súhlasu

Informovaný súhlas popisuje čo je to očkovanie, tetanus a záškrt, spôsob vykonania očkovania, podáva stručnú informáciu o liečebných a diagnostických dôvodoch liečby, ako sa nákaza prenáša, odporúčania pri liečbe a?po liečbe, ktorým osobám sa očkovanie hlavne odporúča, v?ktorých prípadoch je očkovanie povinné, samotné dávkovanie očkovacej látky, preočkovanie proti záškrtu a?tetanu, kontraindikácie, venuje sa možným rizikám súvisiacich s očkovaním a alergickým reakciám, ďalej je súčasťou poučenia informácia o?možnosti ochorenia na chrípku napriek očkovaniu, a?informácie o?zložení vakcíny. Obsahom informovaného súhlasu je aj poučenie o alternatívach a rizikách odmietnutia infúznej liečby napriek poučeniu pacienta.

(Počet prečítaní: 2851)