mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Výmenné lístky - sú potrebné?

mediprávnik   |   2.2.2016

Ak potrebujeme absolvovať vyšetrenie u lekára „špecialistu“ je potrebné písomné odporúčanie od všeobecného lekára, tzv. „výmenný lístok“. V článku sa nachádza stručná sumarizácia odpovedi na najčastejšie otázky. Je potrebný výmenný lístok ku každému lekárovi špecialistovi? Ako dlho je platný výmenný lístok?

Odpovede na otázky nájdeme upravené v zákone č. 576/2004 Z. z.

Sú potrebné výmenné lístky?

Chvíľu pretrvával stav kedy výmenné lístky neboli potrebné, avšak od 1.4.2013 platí novela zákona (č. 576/2004 Z. z), ktorá opäť zaviedla výmenné lístky pri návšteve lekárov – špecialistov.

V prípade, že Vás pošle všeobecný lekár na vyšetrenie k lekárovi špecialistovi, požaduje sa výmenný lístok. Špecialista by mal na základe výmenného lístku získať lepší prehľad o vašom celkovom zdravotnom stave, o tom, aké vyšetrenia ste absolvovali a aké lieky užívate, aby sa predišlo prípadným kontraindikáciám a poškodeniu vášho zdravia.

Na výmennom lístku všeobecný lekár uvedie zhrnutie vyšetrenia, predpokladanú diagnózu a cieľ vyšetrenia u špecialistu.

Ako dlho platí výmenný lístok?

V zákone nie je upravená doba, počas ktorej je výmenný lístok od všeobecného lekára platný, a teda v zákone ani v podzákonnom právnom predpise "nenájdeme nič o platnosti výmenného lístka".

Môžeme však vychádzať aj z toho, že pokiaľ pacient potrebuje navštíviť špecializovaného lekára, mal by tak urobiť v čo najkratšom možnom čase.

Kedy sa výmenný lístok nepožaduje?

Výmenný lístok nie je potrebný, ak ide o:

  • vyšetrenie v špecializačných odboroch psychiatria, dermatovenerológia a oftalmológia (len v prípadoch pri predpise okuliarov),
  • kontroly u lekára špecialistu alebo iná špecializovaná zdravotná starostlivosť, na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista, tz. ak si vaše ochorenie vyžaduje návštevu ďalších špecialistov, nepotrebujete už ďalšie výmenné lístky od všeobecného lekára,
  • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
  • v prípade dispenzarizácie (pravidelné sledovanie pacienta s určitou chorobou)
  • v prípade ochranného ambulantného liečenia.

(Počet prečítaní: 98578)