mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: USG urológia u mužov

Jana Böszörményiová   |   9.12.2016

Mediprávnik ambulancia vám prináša nový dokument—informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii dokumenty.

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient – lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec.

Prečo je informovaný súhlas dôležitý?

Informovaný súhlas je právny úkon, teda záver o tom, či bol informovaný súhlas s poučením poskytnutý správne je otázkou právnou a o tejto skutočnosti rozhoduje súd. Vzhľadom na to písomný informovaný súhlas zahŕňajúci aj poučenie zvyšuje lekárovi úspech v potenciálnom súdnom spore

V praxi sa častokrát nedá rozsah poučenia v rámci informovaného súhlasu nastaviť tak, aby bol vyčerpávajúci, či už z kapacitného alebo časového hľadiska. Aj z tohto dôvodu sa vo vybraných informovaných súhlasoch odborníci snažili vytypovať najproblematickejšie oblasti, ktoré mnohokrát tvoria podstatu súdnych sporov týkajúcich sa ochrany osobnosti.

Obsah informovaného súhlasu 

Obsahom informovaného súhlasu s urologickým ultrazvukovým vyšetrením u mužov je detailné rozpracovanie zdravotného vyšetrenia, zahŕňajúce:

 1. Poučenie pre pacienta

 • Čo je to urologické ultrazvukové vyšetrenie u mužov
 • Druhy takéhoto urologického ultrazvukového vyšetrenia
 • Dôvody vykonania urologického ultrazvukového vyšetrenia
 • Kontraindikácie pre realizáciu výkonu
 • Príprava na vyšetrenie starostlivosť po vyšetrení
 • Možné riziká súvisiace s vyšetrením
 • Alternatívy ultrazvukového vyšetrenia
 • Riziká odmietnutia
 1. Súhlas na vykonanie urologického ultrazvukového vyšetrenia u mužov

 2. Odmietnutie urologického ultrazvukového vyšetrenia u mužov

(Počet prečítaní: 2021)