mediPRÁVNIK chráni už 1188 ambulancií a lekární.

Kontakt

Prevádzkovateľom tejto webstránky je spoločnosť h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovensko, zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka 22285/V, IČO: 44 323 760, IČ DPH: SK2022659914, banka: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2944001317/1100, IBAN: SK1711000000002944001317, SWIFT/BIC: TATRSKBX (ďalej ako advokátska kancelária).

Advokátska kancelária je súčasne aj poskytovateľom služieb uvedených na tejto stránke a pri ich poskytovaní je poistená pre prípady zodpovednosti za škodu až do výšky 3 000 000 eur.

Chcete vedieť o nás viac? Máte záujem oboznámiť sa s našou publikačnou činnosťou v oblasti human sciencies? Navštívte našu stránku http://www.hhpartners.eu!

Kontaktné údaje

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Mäsiarska 6
040 01  Košice
Slovensko

tel.: +421 55 694 39 91
mobil: +421 948 075 965
http://www.hhpartners.eu
podporajohn(zav.)doemedipravnik.sk