mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

O projekte

Zdravotná starostlivosť sa týka každého z nás. Každý z nás je pacientom - niektorí z nás sú lekármi či lekárnikmi. Tak ako každá iná oblasť nášho života, aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti je regulované právnymi predpismi.

Pri poskytovaní zdravotnej/lekárenskej starostlivosti omnoho výraznejšie ako kdekoľvek inde vystupujú do popredia princípy, ktoré sa v mnohých prípadoch dostávajú do vzájomného rozporu.

Ako konať tak, aby poskytovateľ znižoval riziko spojené so svojou činnosťou? Ako zabezpečiť, aby boli dodržané práva zdravotníckeho pracovníka? Ako zaručiť dosiahnutie cieľov, ktoré si každý z nich pred seba kladie? Ako nájsť správny smer v spleti paragrafov? Kto zorientuje lekára, lekárnika, či zamestnancov ambulancie a lekárne?

V témach medicínskeho práva sa mediPRÁVNIK cíti ako ryba vo vode. Jeho cieľom je hovoriť pochopiteľným jazykom o veciach, ktoré sú v zákonoch písané často nezrozumiteľne.

mediPRÁVNIK je zameraný na pomoc poskytovateľom ambulantnej starostlivosti a poskytovateľom lekárenskej starostlivosti. To všetko prostredníctvom konkrétnych služieb pripravených na mieru pre každú skupinu.

Pozrite si bližšie našu ponuku pre ambulancie. Ak ste poskytovateľom lekárenskej starostlivosti, pozrite si ponuku určenú pre lekárne.