mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: diagnosticko-terapeutické postupy pri podozrení na akútnu formu ICHS

mediprávnik   |   3.5.2016

mediPRÁVNIK ambulancia vám prináša nový dokument—informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii dokumenty.

Informovaný súhlas popisuje ischemickú chorobu srdca, akútne formy ICHS a tichú ischémiu myokardu, poučenie pacienta s potrebnými diagnosticko-terapeutickými postupmi pri podozrení na akútnu formu ICHS, potrebu hospitalizácie a opakovaných vyšetrení (EKG, laboratórnych vyšetrení), potrebu doplňujúcich vyšetrení na potvrdenie diagnózy, popisuje exrakardiálne príčiny bolestí, podáva stručnú informáciu o liečebných postupoch a alternatívach pri diagnóze ICHS.

Obsahom IS je aj poučenie o rizikách pri odmietnutí hospitalizácie. Cieľom dokumentu je poučenie pacienta, čo je ischemická choroba srdca a aké sú riziká pre pacienta, ak aj napriek poučeniu odmieta odoslanie do zdravotníckeho zariadenia za účelom ďalšej diagnostiky a liečby.

(Počet prečítaní: 2319)