mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: spirometria

Jana Boszorményiová   |   2.11.2016

Mediprávnik ambulancia vám prináša nový dokument—informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii dokumenty.

Použitie písomného informovaného súhlasu môže znížiť riziká, s ktorými poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prichádzajú denne do kontaktu. Informovaný súhlas je teda dôležitý nielen ako zdroj informácii pre pacienta, ale zohráva aj dôležitú “forenznú” úlohu. Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti môže po vykonaní daného vyšetrenia pomôcť preukázať v akom rozsahu bol pacient poučený v okamihu, keď vyjadroval súhlas s medicínskym vyšetrením, ako aj samotný informovaný súhlas.

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient – lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec.

Obsah informovaného súhlasu

Obsahom informovaného súhlasu so spirometriou je detailné rozpracovanie zdravotného výkonu, zahŕňajúce:

 1. Poučenie pre pacienta

  • Čo je to spirometria
  • Dôvody vykonania spiromerického vyšetrenia
  • Spôsob vykonania spirometrie
  • Starostlivosť pred vykonaním spirometrie
  • Možné riziká súvisiace so spirometriou
  • Alternatívy tohto vyšetrenia
  • Riziká odmietnutia vykonania spirometrie
 1. Súhlas na vyšetrenie spirometriou

 2. Vyhlásenie o užívaní liekov alebo výživových doplnkov

 3. Odmietnutie vyšetrenia

(Počet prečítaní: 2293)