mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Nový informovaný súhlas: Odber žilovej krvi

mediprávnik   |   21.9.2016

Mediprávnik ambulancia Vám prináša nový dokument – informovaný súhlas, ktorý je dostupný na stiahnutie v?sekcii dokumenty

Písomný informovaný súhlas je veľmi dôležitý pri znižovaní a?odstraňovaní rizík a?nebezpečenstva, ktoré hrozia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Informovaný súhlas slúži najmä na poskytnutie všetkých možných informácií o?danom zdravotníckom výkone, a?súčasne poskytuje lekárovi ochranu z?toho hľadiska, že napomáha dokázať, že daný pacient bol o?zdravotníckom výkone poučený, udelenie informovaného súhlasu, resp. jeho odmietnutie.  

Cieľom autorov bolo uľahčiť prácu lekárov v prípadoch, keď do vzťahu pacient – lekár vo veľkej miere začína zasahovať právo a tým zvýšiť právnu ochranu lekárov, ktorý ťahajú za kratší koniec. 

Obsah informovaného súhlasu

Informovaný súhlas popisuje čo je odber žilovej krvi, aké sú dôvody na odber, čo je cieľ takéhoto odberu, spôsoby vykonania odberu, kontraindikácie, venuje sa možným rizikám súvisiacich s?odberom a?starostlivosti po vyšetrení. Obsahom informovaného súhlasu je aj poučenie o alternatívach a rizikách odmietnutia infúznej liečby napriek poučeniu pacienta.

(Počet prečítaní: 2412)