mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Pracovnú povinnosť je možné zdravotníckym pracovníkom uložiť už aj počas mimoriadnej situácie

Mgr. Lenka Kavarniková   |   26.11.2021

 
Prijatý zákon č. 412/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 priniesol zásadnú zmenu v možnosti ukladania pracovnej povinnosti. Určil, že je možné pracovnú povinnosť uložiť aj mimo núdzového stavu alebo výnimočnej situácie, a teda aj počas mimoriadnej situácie. Takto koncipovaná možnosť uloženia pracovnej povinnosti aj počas mimoriadnej situácie sa týka aj zdravotníckych pracovníkov. V tomto článku vám priblížime jednotlivé podmienky ukladania pracovnej povinnosti a zmeny, ktoré priniesol zákon prijatý v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

PRACOVNÁ POVINNOSŤ A PRÍKAZ NA VYKONANIE PRACOVNEJ POVINNOSTI
 
Otázku pracovnej povinnosti a jej uloženia upravuje zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hospodárskej mobilizácii“). Zákon o hospodárskej mobilizácii umožňuje nariadenie pracovnej povinnosti ako jedno z opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré slúžia na riešenie krízových situácií a na zmiernenie ich následkov. V súčasnosti sa otázka hospodárskej mobilizácie dotýka práve celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19.
 
Pracovná povinnosť znamená vlastne to, že zamestnancovi bude uložená napr. povinnosť vykonávať iný druh práce, ako mu to vyplýva z jeho pracovnej zmluvy alebo na inom pracovisku, ako to má dohodnuté v pracovnej zmluve. Zároveň pre zamestnanca bude z pracovnej povinnosti vyplývať povinnosť zotrvať v pracovnom pomere. Takéto povinnosti musí konkrétny zamestnanec dodržiavať.
 
Podľa ust. § 22 ods. 1 písm. c) zákona o hospodárskej mobilizácii „v období krízovej situácie je fyzická osoba povinná podriadiť sa pracovnej povinnosti na základe príkazu okresného úradu“.
 
Podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorej bola uložená pracovná povinnosť, povinná:
1. zotrvať v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
2. vykonávať iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, ak jej zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
3. plniť pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze, ak jej zamestnávateľ neplní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.
 
Problematike nariadenia pracovnej povinnosti sme sa bližšie venovali aj v našom podcaste:

Vypočujte si podcast
Lekárom a lekárnikom môže byť počas núdzového stavu nariadená pracovná povinnosť. Jej uloženie má však svoje pravidlá i výnimky. S právnikom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS si podrobne rozoberieme túto tému. Poradí vám...
4.1.2021
pričom otázke možnosti odmietnutia príkazu a riešenia problému zotrvania v ambulancii aj napriek príkazu sme sa venovali v ďalšom z našich podcastov:
Vypočujte si podcast
Počas núdzového stavu, ktorý na Slovensku platí od začiatku októbra, môže byť pre oblasť zdravotníctva uložená pracovná povinnosť. Týka sa to i lekárov. Ich nedostatok v jednotlivých nemocniciach môže rezort zdravotníctva vyriešiť spôsobom, že okresný...
9.11.2020

 
Dávame vám do pozornosti aj náš článok, ktorý sa venoval problematike ukladania pracovnej povinnosti: 

Prečítajte si tiež článok
Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu súvisiacu s druhou vlnou koronavírusu COVID-19 a nedostatkom zdravotníckeho personálu predpokladáme, že na kompetentné orgány (napr. okresné úrady),...
30.10.2020
 
 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, kedy je možné pracovnú povinnosť uložiť a aké výnimky platia z jej uloženia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2350)