mediPRÁVNIK chráni už 1747 ambulancií a lekární.

Čo znamená vyhlásenie núdzového stavu pre zdravotníkov?

Mgr. Michal Novák   |   20.3.2020

Situácia okolo vírusového ochorenia COVID-19 je stále veľmi vážna. V dôsledku toho vláda pristúpila dňa 15. marca 2020 k vyhláseniu núdzového stavu na všetky štátne nemocnie, avšak neskôr ho rozšírila aj na súkromný sektor. Ako sa dotýka vyhlásenie núdzového stavu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti? Kto a za akých podmienok môže vyhlásiť núdzový stav?

Čo znamená núdzový stav?

Vyhlásenie núdzového stavu upravuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Podľa tohto zákona môže núdzový stav vyhlásiť vláda. Núdzový stav môže byť vyhlásený len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie. Núdzový stav je vyhlásený práve z dôvodu pandémie. Pandémiu je rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia v mieste, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území.

Núdzový stav môže byť vyhlásený len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území (aktuálne je týmto územím celá SR).

Trvanie núdzového stavu

Podľa uvedeného ústavného zákona môže byť núdzový stav vyhlásený v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie však na deväťdesiat dní. Aktuálne nevyhnutný rozsah je stanovený len na oblasť zdravotníctva. Do 19. marca platil výnimočný stav len pre štátne nemocnice. Avšak vláda ho od 19. marca rozšírila na celý sektor zdravotníctva. Núdzový stav sa tak týka okrem štátnych nemocníc, aj súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Hneď úvodom chceme upozorniť, že vyhlásenie núdzového stavu v zdravotníctve neznamená žiadne problémy v zdravotníctve. Čo to teda znamená? Konkrétne v tomto prípade pôjde o právomoc štátu presúvať zdravotnícky personál, materiál, či zdravotnícku techniku, ktorej môže byť nedostatok z jednej nemocnice do inej, kde je to viac potrebné. Zdravotnícky personál nebude môcť proti takémuto presunu namietať a do práce bude musieť nastúpiť v mieste kde to určí štát.

Koho sa týka núdzový stav?

Vyhlásenie núdzového stavu sa aktuálne (20. marca 2020) týka okrem ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ambulancií dopravnej zdravotnej služby, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Úrad verejného zdravotníctva ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete aké povinnosti majú subjekty na ktoré sa vzťahuje výnimočný stav, čo znamená uloženie pracovnej povinnosti a na aké osoby sa nevzťahuje.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 9119)