mediPRÁVNIK chráni už 1955 ambulancií a lekární.

Atakujú vás pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti urážkami alebo gestami? Za toto už hrozí pokuta!

Mgr. Lenka Kavarniková   |   19.11.2021

V poslednej dobe ste určite v médiách postrehli, že pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 boli slovne atakovaní zdravotnícki pracovníci vykonávajúci očkovanie a dokonca aj samotní záujemcovia o očkovanie. Na takéto nepríjemné situácie sa rozhodla zareagovať vláda Slovenskej republiky, ktorá schválila návrh zákona, ktorým sa menia viaceré právne predpisy práve v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Legislatívne zmeny sa dotkli aj otázky priestupkov na úseku zdravotníctva. V najbližších riadkoch vám ponúkame prehľad prijatých zmien týkajúcich sa priestupkov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19.

OCHRANA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV A INÝCH OSÔB PRED SLOVNÝMI ÚTOKMI
 
Vláda SR schválila minulý týždeň návrh zákona, ktorým dochádza k viacerým legislatívnym zmenám vo viacerých právnych predpisoch. Tieto legislatívne zmeny reagujú na tretiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19. Návrh zákona bol v skrátenom legislatívnom konaní schválený aj parlamentom a nakoniec aj podpísaný prezidentkou SR.
 
Návrh zákona sa dotkol sčasti aj právnej úpravy priestupkov na úseku zdravotníctva. Priniesol nové skutkové podstaty priestupkov, ktorých cieľom je chrániť nie len zdravotníkov, ale aj samotných pacientov, a to najmä s ohľadom na posledné slovné útoky na zdravotníkov a pacientov, ktorým mala byť podaná očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona (cit.): „Zavádza sa nová skutková podstata, ktorej cieľom je osobitne postihovať verbálne útoky a znevažovanie poskytovateľov a prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj osôb zúčastňujúcich sa na jej poskytovaní. Takéto útoky sa v súčasnosti množia najmä pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti  v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.“.
 
Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej ako „zákon o priestupkoch“) (cit.): „Priestupku sa dopustí ten, kto v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo pre jej poskytovanie hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prijímateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inú osobu podieľajúcu sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom.“
 
V zmysle vyššie uvedeného tak osoby, ktoré budú nejakým spôsobom (slovne, gestami alebo inak) znevažovať zdravotníckych pracovníkov, pacientov alebo dokonca osoby, ktoré vypomáhajú pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 (napr. administratívni pracovníci), dopustia sa priestupku, za ktorý im môže byť uložená pokuta.
 
V súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa za priestupok považuje aj konanie, ktorým niekto úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu. Tento skutok však bol v zákone o priestupkoch aj pred touto novelizáciou.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o pokutách za jednotlivé priestupky na úseku zdravotníctva, a to aj v čase krízovej situácie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1116)