mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Pacienti môžu ísť s receptom do ktorejkoľvek lekárne

Jana Bajužík Böszörményi   |   26.7.2018

Pacient sa môže slobodne rozhodnúť, v ktorej lekárni si vyberie predpísaný liek, zdravotnícku pomôcku či dietetickú potravinu. Lekár mu nesmie určiť kam má isť. V prípade, že tak urobí, hrozí mu pokuta.

Zákaz „príkazu“

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach reguluje celú zložitú spleť poskytovania lekárenskej starostlivosti. Jednou z oblastí, ktoré upravuje, je predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. V súvislosti s predpisom musí predpisujúci lekár dodržiavať viaceré zákonné povinnosti. Lekár pri predpisovaní lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny má zakázané určiť pacientovi lekáreň, do ktorej má pacient ísť vybrať daný liek, zdravotnícku pomôcku či dietetickú potravinu. Toto rozhodnutie je na pacientovi, ktorý si liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu môže vybrať v akejkoľvek lekárni na Slovensku.

V rámci zavedenia elektronického zdravotníctva - eZDRAVIA od 1. januára tohto roka nemusí lekár vystaviť klasický „papierový“ recept, stačí, ak vytvorí tzv. preskripčný záznam. Avšak v praxi sa stávali prípady, kedy lekári odkazovali pacientov do konkrétnej lekárne s vysvetlením, že elektronický recept zaslali do tej a tej lekárne. Táto skutočnosť však nič nemení na tom, že pacient má svoje zákonné právo rozhodnúť sa, v ktorej lekárni si liek, zdravotnícku pomôcku či dietetickú potravinu vyberie.

Ku svojmu lieku a zdravotníckej pomôcke sa dostanete dokonca aj v prípade, že idete na dovolenku do zahraničia, prípadne zahraničnú pracovnú cestu a pod., a to vďaka tzv. cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá umožňuje slovenskému pacientovi si vybrať svoj liek či zdravotnícku pomôcku v ktorejkoľvek lekárni v rámci EÚ.  No to automaticky neznamená, že ten sortiment, ktorý sa nachádza v slovenských lekárňach, bude aj v zahraničnej lekárni. Môže sa stať, že niektoré lieky či zdravotnícke pomôcky sa predávajú v jednom štáte, a v druhom naopak nie, prípadne sa predáva pod iným názvom. Uvedené však neplatí pri dietetických potravinách, po tie si pacient musí ísť do slovenskej lekárne.

Liek, ktorý je dostupný v jednej krajine EÚ, sa nemusí predávať v inom členskom štáte alebo sa môže predávať pod iným názvom. V prípade, že si pacient chce overiť, či jeho liek/zdravotnícku pomôcku majú v lekárni iného štátu, možno sa obrátiť na národné kontaktné miesto pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, kde si môžete overiť, či je váš liek dostupný v iných krajinách EÚ (link).

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2815)