mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Do elektronickej zdravotnej knižky bude mať prístup viac osôb

Miriam Tipánová   |   9.10.2018

Elektronická zdravotná knižka (EZK) obsahuje súbor najdôležitejších údajov vybraných zo  zdravotnej dokumentácie pacienta. Vzniká tak, že údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta vedené u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú zhromažďované centrálne v systéme eZDRAVIE. Do elektronickej zdravotnej knižky pacienta bude mať po novom prístup viac osôb. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Momentálne od 4. septembra 2018 prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.

Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby, ktoré sú  vedené v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek. Podľa zákona musí obsahovať identifikačné údaje osoby, údaje z účtu poistenca, vlastné záznamy osoby, záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov a  elektronické zdravotné záznamy.

Osoby, ktoré majú prístup do elektronickej zdravotnej knižky

Momentálne sa údaje z EZK poskytujú napríklad:

 • všeobecnému lekárovi,
 • ošetrujúcemu lekárovi,
 • zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
 • liečebnému pedagógov, logopédovi a klinickému psychológovi,
 • zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby,
 • revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne,
 • ošetrujúcej sestre alebo pôrodnej asistentke,
 • osobe oprávnenej vydávať humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis,
 • osobe oprávnenej vydávať zdravotnícke pomôcky,
 • osobe oprávnenej na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
 • prehliadajúcemu lekárovi po nahlásení úmrtia osoby.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1864)