mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

2017 – rok legislatívnych zmien v zdravotníctve (2. časť)

Jana Böszörményiová   |   28.12.2017

Rok 2017 bol naozaj „plodným“, čo sa týka legislatívy z oblasti zdravotníctva. Preto sme sa rozhodli Vám priniesť stručný prehľad zmien, ktoré sa slovenského zdravotníctva dotknú. V minulej 1. časti tohto prehľadu sme sa venovali úpravám pri pohotovostiach a pri ordinačných hodinách. V tejto časti sa pozrieme na „zub“  predpisovaniu liekov a zdravotníckych pomôcok, na zmeny v ukladaní sankcií, na zavedenie možnosti vyvinenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a na  oblasť transplantácií.

Zmeny týkajúce sa PREDPISOVANIA LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A DIETETICKÝCH POTRAVÍN 

Predĺženie lehoty predpisovania lieku od špecialistu

 • mení sa doba, na ktorú bude všeobecný lekár môcť predpisovať liek na základe odporúčania od špecialistu
 • doteraz táto lehota bola určená na 6 mesiacov
 • po novom to bude až 1 rok

Viac sa dočítate: Predpisovanie liekov – viete, že všeobecný lekár môže predpisovať liek od špecialistu maximálne na 6 mesiacov?

Predpisovanie zdravotníckych pomôcok sestrami

 • rozšírili sa kompetencie sestier
 • sestry budú môcť predpisovať len zdravotnícke pomôcky, nie lieky

Viac sa dočítate: „Recepty“ by po novom mohli vystavovať aj sestry

Zmeny týkajúce sa POSTAVENIA zdravotníckych pracovníkov 

 • zdravotnícki pracovníci sú od januára viac právne chránení (v optike trestného práva boli zaradení medzi tzv. chránené osoby)
 • v prípade, že na nich bude spáchaný trestný čin v súvislosti s ich zamestnaním, páchateľ automaticky „dostane“ vyšší trest, ako by mu za normálnych okolností hrozil

Viac sa dočítate: Zdravotnícki pracovníci, spozornite! Od začiatku tohto roka ste viac chránení

Zmeny týkajúce sa UKLADANIA SANKCIÍ a VYVINENIA poskytovateľa

Ukladanie pokuty sprostredkovateľovi objednania pacientov na vyšetrenie

 • objednanie pacienta na vyšetrenie hradené poisťovňou sa považuje za súčasť zdravotného výkonu, preto zaň nemožno vyberať úhradu
 • po novom sa zavádza udelenie pokuty za objednanie pacienta na vyšetrenie prostredníctvom tretích osôb – „sprostredkovateľov“ objednávacích služieb

Viac sa dočítate: Poplatok za objednanie pacienta: Sankcie hrozia už aj sprostredkovateľom!

Zavedenie možnosti vyvinenia poskytovateľa

 • poskytovatelia sa po novom budú môcť zbaviť zodpovednosti za porušenie ustanovení zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (z.č. 578/2004 Z.z.)
 • zbavenie zodpovednosti je možné iba vtedy, ak sa vyskytnú mimoriadne okolnosti

Viac sa dočítate: Pokuta nemusí prísť automaticky – lekár sa už môže odvolať na mimoriadne okolnosti

Zmeny týkajúce sa TRANSPLANTÁCIÍ 

 • zavádza sa možnosť dovozu orgánov a tkanív z tretích štátov (aj mimo EÚ)
 • upravuje sa povinnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uhrádzať pohrebnej službe alebo blízkej osobe náklady na prepravu mŕtveho na pitvu a z pitvy na miesto pohrebu
 • prevoz a preprava darcu a príjemcu orgánu je považovaná za neodkladnú zdravotnú starostlivosť a je hradená z verejného zdravotného poistenia
 • zdravotná dokumentácia v prípade transplantácie sa bude musieť uchovať najmenej 30 rokov a nie 20, ako to bolo predtým

Viac sa dočítate: Transplantačný zákon už platí v plnej sile

(Počet prečítaní: 2365)