mediPRÁVNIK chráni už 1747 ambulancií a lekární.

Predpisovanie lieku REPETETUR – pozor, pribudli nové sankcie

Jana Bajužík Boszorményi   |   12.7.2018

Okrem všeobecných „receptov“ na výber liekov, s akými sa stretol každý z nás, existujú aj iné „podtypy“ lekárskych predpisov s tzv. poznámkami. My sa v tomto príspevku zameriame na poznámku „REPETETUR“, konkrétne čo táto poznámka znamená, akých liekov sa (ne)týka a aké sankcie sa s ňou po novom spájajú.

Čo je liek s poznámkou „REPETETUR“?

Na prvý pohľad cudzie a zložito znejúce slovo „REPETETUR“ v preklade znamená liek, ktorý pacient užíva v pravidelných intervaloch (napr. pri chronických ochoreniach) a ktorý je pacientovi opakovane vydávaný. Takýto liek sa predpíše na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“, kde okrem všeobecných náležitostí musí predpisujúci lekár uviesť dobu platnosti tohto lekárskeho predpisu, povolený počet opakovaného výdaja a počet balení lieku, ktoré je možné vydať na jeden výdaj.

Takýto lekársky predpis má obmedzenú platnosť, a to maximálne 1 rok.

Aké lieky sa (ne)môžu takto predpísať?

Dňa 1.6.2018 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlášku, ktorou ustanovilo zoznam liekov, ktoré nemožno predpísať s poznámkou „REPETETUR“. Ide o krátku vyhlášku, ktorá vymedzuje konkrétne 3 skupiny liekov:

  • liečivá anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv s kódom J01 (antibakteriálne liečivá na systémové použitie),
  • lieky s obsahom omamnej látky II. a III. skupiny uvedenej v zozname omamných látok a psychotropných látok,
  • lieky s obsahom psychotropnej látky II. a III. skupiny uvedenej v zozname omamných látok a psychotropných látok.

Odkedy sú sankcie účinné?

Novela zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch, ktorá sa týka sankcií v súvislosti s predpisom lieku s poznámkou „REPETETUR“ je účinná od 1. apríla 2018 a vzťahuje sa na predpisujúcich lekárov.

Predpisujúci lekár poruší zákon, ak:

  • nestornuje preskripčný záznam z dôvodu opravy v zázname alebo na lekárskom predpise; ak ide o lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“, aj z dôvodu zmeny zdravotného stavu pacienta,
  • neinformuje pacienta o možnosti predpísania humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny elektronicky vytvorením preskripčného záznamu a o možnosti jeho výdaja na základe preskripčného záznamu,
  • predpíše humánny liek na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“, ak humánny liek pacientovi predpisuje prvýkrát,
  • nevyznačí dobu platnosti lekárskeho predpisu s poznámkou „REPETETUR“ a neuvedie počet opakovaného výdaja a celkový počet balení humánneho lieku, ktorý je možné vydať,
  • predpíše na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“ humánny liek bez platného súhlasu zdravotnej poisťovne alebo bez platného odporúčania odborného lekára.

Aké pokuty hrozia?

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch spája s vyššie uvedenými „skutkovými podstatami“ aj peňažné sankcie, ktoré je kompetentný uložiť Štátny ústav pre kontrolu liečiv, a to v rozmedzí od 300 EUR do 35.000 EUR.

(Počet prečítaní: 3422)