mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

V pacientskom sumári má pribudnúť viac informácií od psychiatrov

Ján Pavlík   |   29.8.2018

Pripravovaná novela zákona o eZDRAVÍ je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré mieri k svojmu záveru.  Novela zákona so sebou okrem iného prináša rozšírenie údajov, ktoré môžu lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a detská psychiatria zaznamenávať do pacientskeho sumára.

ČO JE TO PACIENSTKY SUMÁR A KTO MÁ K NEMU PRÍSTUP?

Pacientsky sumár je časť elektronickej zdravotnej knižky obsahujúca základné údaje o zdravotnom stave osoby pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti. K pacientskemu sumáru majú podľa zákona o eZDRAVÍ prístup zdravotnícki pracovníci.

AKÉ ÚDAJE BUDE MOCŤ PSYCHIATER ZAPÍSAŤ DO PACIENSTKÉHO SUMÁRA?

Novela zákona umožní lekárom so špecializáciou v špecializovanom odbore psychiatria a detská psychiatria zapisovať do pacientskeho sumára údaje o samovražedných sklonoch osôb a ich sklonoch k agresii. Tieto údaje sú dôležité najmä pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientom, ako aj pri vydávaní rôznych druhov preukazov a iných povolení.

OHROZENÉ PACIENTOVO PRÁVO NA SÚKROMIE?

Keďže údaje o samovražedných sklonoch a sklonoch k agresii  sú citlivými údajmi, ich zapisovanie do pacientskeho sumára bude striktne obmedzené na lekára so špecializáciou v špecializovanom odbore psychiatria a detská psychiatria.

Avšak, prístup k pacientskemu sumáru, ako sme si uviedli vyššie, majú zdravotnícki pracovníci, čo iste so sebou prináša mnoho otázok, či takéto citlivé údaje nemôžu byť zneužité. To by mohlo znamenať porušenie pacientovho práva zakotvené v zákone o zdravotnej starostlivosti, ktoré mu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zabezpečuje ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity.

Pacientsky sumár obsahuje základné údaje o zdravotnom stave pacienta a preto podľa Európskej charty práv pacienta ho považujeme za dôverný materiál. Podľa Európskej charty práv pacienta má jednotlivec právo na zachovanie dôverného prístupu k svojim osobným informáciám, vrátane informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu.

Vynára sa tak otázka, či tieto základné práva nemôžu byť ohrozené, keďže okruh osôb, ktorí majú prístup k pacientskemu sumáru je značne vysoký, čím sa zvyšuje možnosť úniku a zneužitia týchto citlivých údajov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby SEZAM sa dozviete, či psychiater má možnosť chrániť citlivé údaje.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1839)