mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.

Vystavenie PN zo strany lekára a právna zodpovednosť

JUDr. Miriam Tipánová   |   11.2.2021

Úpravu dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej aj ako „PN“) nájdeme v § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „zákon o zdravotnej starostlivosti“). Pod tzv. dočasnou pracovnou neschopnosťou rozumieme stratu spôsobilosti fyzickej osoby na výkon pracovných činností pri zohľadnení vplyvu práce a pracovného prostredia na zdravotný stav, pričom hlavnou príčinou vzniku PN je nepriaznivá zmena zdravotného stavu.

Dôvodom na rozhodnutie lekára o PN môže byť:

  • choroba,
  • úraz,
  • choroba z povolania,
  • pracovný úraz,
  • karanténne opatrenie.

KEDY ZAČÍNA PN?

Vo všeobecnosti začína dočasná práceneschopnosť dňom, kedy lekár zistil chorobu, ktorá dočasný „pobyt doma“ odôvodňuje.

V prípade, ak ide osoba k lekárovi až po skončení pracovnej zmeny, dočasná pracovná neschopnosť sa začne nasledujúci deň.

Osoba môže byť uznaná za dočasne práceneschopnú aj spätne, no najviac za tri kalendárne (nie pracovné) dni, a to na základe lekárskeho nálezu ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ktorý zdravotnícky pracovník je oprávnený vystaviť potvrdenie o PN a aká právna zodpovednosť môže byť vyvodená voči lekárovi, ktorý predpísal neoprávnene pacienta na PN.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1078)