mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Je možné dať výpoveď zamestnancovi, ak sa nezúčastnil testovania na ochorenie COVID-19?

Mgr. Ján Pavlík   |   24.2.2021

V súčasnosti sú v platnosti rôzne opatrenia, ktoré zasahujú aj do vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Práca v ambulancii alebo lekárni má vo väčšine prípadov takú povahu, že nemôže byť vykonávaná z domu. To ale znamená, že ambulancia alebo lekáreň v pozícii zamestnávateľa musí podľa platných opatrení  zabezpečiť to, aby vstup na pracovisko bol umožnený zamestnancovi len v prípade,  že má napríklad doklad o negatívnom teste na ochorenie COVID-19. Čo však v prípade, ak zamestnanec, ktorému nie je umožnená práca z domu sa nezúčastnil testovania? Aké možnosti ponúka zákon v takomto prípade ambulancii alebo lekárni v pozícii zamestnávateľa a či neabsolvovanie testovania zamestnancom predstavuje dôvod na ukončenie pracovného pomeru výpoveďou si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

PLATNÉ OPATRENIA

Na zodpovedanie otázok načrtnutých v úvode článku je potrebné si prv ozrejmiť opatrenia, ktoré sa v súčasnosti vo vzťahu k výkonu práce vzťahujú. V prvom rade je na celom území vyhlásený zákaz vychádzania, ktorý platí v období od 8. februára. Tento zákaz vychádzania by mal byť platným až do skončenia núdzového stavu teda až do 19. marca. Taktiež je v súvislosti s pandémiou v platnosti COVID automat, ktorý rozdeľuje okresy a v nich platné opatrenia do 4 skupín podľa stupňa varovania. V súvislosti so zákazom vychádzania existujú výnimky a jednou z nich je aj cesta do práce, avšak za splnenia platných podmienok podľa COVID automatu.

V súvislosti s prácou zamestnanca je taktiež platným opatrenie, ktorým sa zavádza povinná práca z domu pre tých zamestnancov, ktorým to povaha ich práce dovoľuje. V prípade, že zamestnancovi povaha jeho práce neumožňuje ju vykonávať z domu, ale v priestoroch zamestnávateľa je potrebné sa vysporiadať s platnou vyhláškou, ktorá upravuje režim vstupu zamestnancov do priestorov zamestnávateľa. Podľa tejto vyhlášky je zamestnávateľ v našom prípade ambulancia alebo lekáreň povinná zamedziť vstup zamestnancovi na pracovisko, ktorý sa nepreukáže negatívnym testom alebo potvrdením o výnimke (napríklad je zaočkovaný). V spojení s touto povinnosťou zamestnávateľa zamedziť vstup zamestnancovi na pracovisko a COVID automatom platí, že:

  • zamestnanci v okresoch stupňa varovania III a IV podľa COVID automatu sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako sedem dní,
  • zamestnanci v okresoch stupňa varovania II podľa COVID automatu sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 14 dní,
  • zamestnanci v okresoch stupňa varovania I podľa COVID automatu sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 21 dní.

Z uvedeného nám teda vyplýva, že zamestnávateľ je povinný požadovať od zamestnanca potvrdenie o negatívnom výsledku testovania pri vstupe na pracovisko alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje inú výnimku pre vstup zamestnanca na pracovisko.

ČO AK SA ZAMESTNANEC NEZÚČASTNÍ TESTOVANIA NA OCHORENIE COVID-19?

Keďže samotná účasť na testovaní na ochorenie COVID-19 je dobrovoľnou, v ambulanciách alebo lekárňach môže nastať situácia, že zamestnanec sa testovania jednoducho nezúčastní. V takomto prípade podľa súčasne platných opatrení nastane situácia, že na zamestnanca sa bude vzťahovať zákaz vychádzania (keďže pre výnimku cesta do práce je potrebný negatívny test) a taktiež zamestnávateľ mu bude povinný zakázať vstup na pracovisko (ak nespĺňa inú výnimku). V takejto situácii je nutné z pohľadu ambulancie alebo lekárne postupovať zákonne, teda prioritne podľa Zákonníka práce.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, aké možnosti ponúka v takejto situácii Zákonník práce a či je možné v takomto prípade ukončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1138)