mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Pri realizácii Ag testu nezabudnite, na cenník a zoznam zdravotných výkonov

Mgr. Ján Pavlík   |   10.2.2021

Realizácia antigénového testu v súkromnej ambulancii môže byť považovaná za zdravotný výkon preplácaný z verejného zdravotného poistenia. Avšak môžu nastať aj situácie, kedy pacient nárok na preplatenie z verejného zdravotného poistenia mať nebude a tento výkon si bude musieť hradiť sám z vlastného vrecka. Pre ambulanciu to znamená, že nesmie zabudnúť na splnenie povinnosti, ktoré sa viažu k zoznamu zdravotných výkonov a k cenníku ambulancie. V nasledujúcich riadkoch si preto okrem iného priblížime, kedy realizáciu antigénového testu si bude musieť pacient hradiť sám a aká cena môže byť pacientovi vyúčtovaná zo strany ambulancie.

Ambulancia, ktorá sa rozhodne vykonávať antigénové testy nesmie opomenúť povinnosť viažucu  sa na zverejnenie tohto výkonu v zozname zdravotných výkonov, respektíve na zverejnenie ceny v cenníku ambulancie. To znamená, že realizáciu antigénového testu musí mať ambulancia  zohľadnenú:

a) v zozname zdravotných výkonov – ak je výkon uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia,

b) v cenníku ambulancie na priamu platbu pacientom – ak výkon nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, ale pacient si ho hradí sám.

UHRÁDZANÉ Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Realizácia antigénového testu v ambulancii, ktorá je preplácaná z verejného zdravotného poistenia za podmienok stanovených zdravotnými poisťovňami musí byť uverejnená v zozname zdravotných výkonov. V tomto prípade v zozname zdravotných výkonov ambulancia nemusí uvádzať konkrétnu sumu, ale musí byť v ňom uviesť skutočnosť, že tento výkon je hradený z verejného zdravotného poistenia.

To znamená, ak ste zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ste povinný umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov, v ktorom bude zverejnený aj samotný výkon realizácie antigénového testu.

Tento zoznam zdravotných výkonov je ambulancia povinná samozrejme dodržiavať a okrem iného bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania ambulancie.

Čo sa týka samotného preplácania realizácie antigénového testu v ambulancii z verejného zdravotného poistenia, v súčasnosti evidujeme verejné prísľuby všetkých troch zdravotných poisťovní, ktoré deklarujú preplácanie tohto zdravotného výkonu. Bližšie podmienky preplácania antigénového testu v ambulancii z verejného zdravotného poistenia u všetkých troch zdravotných poisťovní nájdete v tomto článku:

Prečítajte si tiež článok
Ešte stále horúcou témou u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je realizácia antigénového testu v súkromnej ambulancii na odhalenie ochorenia COVID-19. V tomto článku vám...
21.1.2021

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete v akých prípadoch nie je realizácia antigénové testu preplácaná z verejného zdravotného poistenia, akú cenu môže ambulancia vyúčtovať pacientovi, ktorý si výkon hradí sám, ako aj to, aké povinnosti sa viažu na cenník ambulancie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 855)