mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Príspevok na rekreáciu pre zamestnancov vs. ochrana osobných údajov

Mgr. Ján Pavlík   |   3.2.2021

Poskytnúť príspevok na rekreáciu zamestnancov je pre niektoré zdravotnícke zariadenia povinnosťou, naopak pre iné len možnosťou. Avšak, či už rekreačný príspevok zamestnancom poskytujete ako splnenie vašej povinnosti alebo ako zamestnanecký benefit, v každom prípade dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb. Pri poskytovaní  príspevku taktiež neraz dochádza k spracúvania osobných údajov nie len zamestnancov, ale aj osôb, ktoré sa na rekreácii spoločne s nimi zúčastnili. Ako celý proces poskytovania príspevkov na rekreáciu vo vašom zariadení uskutočniť, aby ste neporušili zásady spracúvania osobných údajov si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Poskytovania príspevkov na rekreáciu zamestnancov je z pohľadu zdravotníckych zariadení ďalšou činnosťou pri ktorej samozrejme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb. Z našej praxe dobre vieme, ako je téma osobných údajov ťažko prijímaná, keďže každý si hneď predstaví ďalšie komplikované povinnosti spojené s ochranou osobných údajov. Avšak dnes netradične, hneď na začiatok, máme pre vás dobrú správu spočívajúcu v tom, že povinnosti spočívajúce s ochranou osobných údajov pri poskytovaní príspevkov na rekreáciu vám nemusia spôsobiť ďalšie vrásky na čele. Má to ale jednu podmienku a to takú, že pri poskytovaní príspevkov vo vašom zariadení sa prispôsobíte jednoduchým zásadám ochrany osobných údajov.

AKÝ PRÁVNY ZÁKLAD POUŽIŤ?

Veríme, že po „móde“ ochrany osobných údajov, ktorá naplno prepukla účinnosťou nariadenia GDPR, je každému kto spracúva osobné údaje zrejme, že spracovanie sa nerealizuje len na základe poskytnutia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaní osobných údajov. Práve naopak spracúvanie sa má prioritne realizovať na základe iného právneho základu než je súhlas so spracúvaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov by mal prísť na rad až vtedy, ak nie je možné na určité spracovanie sledujúce konkrétny účel, uplatniť iný právny základ. Medzi ostatné právne základy spracúvania osobných údajov, okrem súhlasu dotknutej osoby patria:

  • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
  • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;
  • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ten, kto osobné údaje spracúva.

Základná otázka pri poskytovaní príspevkov na rekreáciu pre zamestnancov teda je, ktorý právny základ má zdravotnícke zariadenie použiť?

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, aký právny základ spracúvania osobných údajov  je možné použiť na splnenie účelu poskytovania príspevkov na rekreáciu a aké osobné údaje môže zamestnávateľ spracúvať pre splnenie tohto účelu. 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 985)