mediPRÁVNIK chráni už 1856 ambulancií a lekární.

Rezidentské štúdium – 1. časť – podmienky pre výkon, ambulancia ako školiteľ rezidenta a povinnosti zamestnávateľa

Mgr. Lenka Kavarniková   |   3.8.2022

Zdravotníckeho pracovníka pripravuje na výkon povolania ďalšie vzdelávanie v podobe špecializačného štúdia, ktoré je možné absolvovať aj prostredníctvom tzv. rezidentského štúdia, ktoré je financované z účelovo viazaných finančných prostriedkov Ministerstva zdravotníctva SR. Rezidentské štúdium je možné absolvovať aj v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov, prípadne aj v ambulanciách špecialistov. Aké podmienky však platia pre výkon rezidentského štúdia? Kedy ambulancia môže školiť rezidenta? Odpovede na tieto otázky vám prinesieme v najbližších riadkoch.

PODMIENKY PRE ZAČATIE VÝKONU REZIDENTSKÉHO ŠTÚDIA
 
Rezidentské štúdium je vhodné najmä pre absolventov medicíny – lekárov, resp. pre absolventov ošetrovateľstva – sestry. Výhody spočívajú najmä v tom, že je financované z finančných prostriedkov Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), pričom aj samotný zdravotnícky pracovník zaradený do rezidentského štúdia má nárok na refundáciu nákladov, ktoré mu počas neho vznikli.
 
Rezidentské štúdium sa vykonáva za vzájomnej spolupráce medzi MZ SR, vzdelávacou ustanovizňou (4 slovenské univerzity), zamestnávateľom zdravotníckeho pracovníka a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý bude vykonávať praktickú výučbu zdravotníckeho pracovníka (školiť rezidenta).
 
Pre výkon rezidentského štúdia sa vyžaduje, aby bol zdravotnícky pracovník do neho najprv zaradený. Zaradenie sa vykonáva na základe podanej žiadosti, ktorú podáva za zdravotníckeho pracovníka, ktorý chce absolvovať rezidentské štúdium, jeho zamestnávateľ. Samotná žiadosť sa podáva univerzite, prostredníctvom ktorej sa bude vykonávať teoretická časť špecializačného štúdia (rezidentúry). Obsahové požiadavky na žiadosť a prílohy k nej upravuje § 39b ods. 6 zákona o poskytovateľoch.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, kedy môže byť ambulancia všeobecného lekára alebo ambulancia špecialistu školiteľom rezidenta.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 633)