mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Odborný zástupca ambulancie – 2. časť – postavenie odborného zástupcu ako zamestnanca

Mgr. Lenka Kavarniková   |   19.7.2022

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vystupuje ako právnická osoba, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý bude garantovať odbornú spôsobilosť pre odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dôležité je vedieť aké postavenie má odborný zástupca v rámci ambulancie. V najbližších riadkoch sa pozrieme spoločne na to koľko odborných zástupcov môže mať ambulancia a tiež v akom postavení vykonáva odborný zástupca svoju činnosť.

JEDEN ODBORNÝ ZÁSTUPCA PRE JEDNO ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE
 
Odborný zástupca v ambulancii garantuje odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti u toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého vykonáva svoju činnosť. Zákon o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z.z.) v § 12 ods. 11 hovorí, že odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie. Táto podmienka sa nevzťahuje na ambulancie a mobilné hospice. Paradoxne však zákon o poskytovateľoch určuje sankciu za to, ak odborný zástupca vykonáva svoju činnosť vo viacerých zdravotníckych zariadeniach bez toho, aby rozlišoval, či ide o ambulanciu alebo iné zdravotnícke zariadenie. V konečnom dôsledku tak, aj keď je na jednej strane zákonom umožnené, aby odborný zástupca ambulancie vykonával činnosť odborného zástupcu aj v inej ambulancii, môže byť odbornému zástupcovi uložená za to pokuta, a to až do výšky 33 193,- eur (k tomu pozri § 82 ods. 3 písm. d) zákona o poskytovateľoch). Zo skúseností vieme, že posúdenie tejto situácie závisí od samosprávneho kraja, v ktorom sa to dané zdravotnícke zariadenie nachádza.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aké postavenie má odborný zástupca v ambulancii.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 951)