mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

MZ SR zverejnilo mapu okresov, v ktorých budú môcť lekári žiadať o nenávratný finančný príspevok na zriadenie ambulancie

Mgr. Lenka Kavarniková   |   8.7.2022

V súčasnosti je veľký nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a tiež pediatrov. Za účelom zabezpečenia primárnej starostlivosti schválil parlament ešte koncom minulého roka veľkú reformu zdravotníctva, ktorá dosiahla pravidelné monitorovanie stavu počtu všeobecných lekárov v jednotlivých okresoch za účelom eliminácie nedostatku lekárov v okresoch. MZ SR zverejnilo prvé veľké vyhodnotenie stavu verejnej minimálnej siete všeobecnej zdravotnej starostlivosti. S ohľadom na výsledky budú môcť lekári v niektorých okresoch podať žiadosť o nenávratnú finančnú podporu na zriadenie ambulancie. V najbližších riadkoch si predstavíme výsledky monitoringu a tiež si povieme niečo o nenávratnom príspevku na zriadenie ambulancie.

VEREJNÁ MINIMÁLNA SIEŤ POSKYTOVATEĽOV
 
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je určite dôležité, aby v jednotlivých okresoch bol zabezpečený dostatočný počet lekárov za účelom dosiahnutia efektívne dostupnej, plynulej, sústavnej a odbornej zdravotná starostlivosti. Na to slúži tzv. verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorá predstavuje usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území Slovenskej republiky alebo na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu v počte a zložení zohľadňujúcom počet poistencov, chorobnosť a úmrtnosť, vnútroštátnu migráciu a bezpečnosť štátu (k tomu pozri § 5 ods. 1 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch).
 
V prípade poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa za minimálnu sieť týchto poskytovateľov považuje usporiadanie najmenšieho možného počtu lekárskych miest a sesterských miest u verejne dostupných poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na príslušnom území (k tomu pozri § 5 ods. 6 zákona o poskytovateľoch).
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako dopadol monitoring stavu minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a tiež o finančnom príspevku, o ktorí budú môcť žiadať lekári pri zriadení vlastnej ambulancie v nedostatkových okresoch.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 798)