mediPRÁVNIK chráni už 1570 ambulancií a lekární.

Odborný zástupca ambulancie – 1. časť – Kto je odborný zástupca? Aké sú podmienky pre výkon jeho činnosti?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   15.7.2022

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vystupuje ako právnická osoba, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý bude garantovať odbornú spôsobilosť pre odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Odborného zástupcu je možné určiť v rôznych druhoch zdravotníckeho povolania. Na to, aby zdravotnícky pracovník vôbec mohol vykonávať činnosť odborného zástupcu, musí spĺňať zákonom stanovené podmienky. Aké podmienky to sú? Poďme sa na to spolu pozrieť.

KTO JE TO ODBORNÝ ZÁSTUPCA V AMBULANCII?
 
Gro právnej úpravy týkajúcej sa odborného zástupcu je obsiahnuté v zákone o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z.z.). Podľa § 12 ods. 9 zákona o poskytovateľoch je odborným zástupcom v ambulancii fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení.
 
Odborného zástupcu možno určiť v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik (k tomu pozri § 68 ods. 1 písm. c) zákona o poskytovateľoch).
 
Na to, aby zdravotnícky pracovník (vo vyššie vymedzených povolaniach) mohol byť odborným zástupcom, musí mať vydanú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu (licencia L1C). Licenciu vydáva príslušná komora zdravotníckych pracovníkov (v prípade lekárov Slovenská lekárska komora) na základe žiadosti osoby, ktorá bude vykonávať činnosť odborného zástupcu.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aké podmienky pre udelenie licencie odborného zástupcu musí zdravotnícky pracovník spĺňať.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 494)