mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Odborný zástupca ambulancie – 3. časť – zodpovednosť odborného zástupcu

Mgr. Lenka Kavarniková   |   21.7.2022

Odborný zástupca v ambulancii garantuje odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti u toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého vykonáva svoju činnosť. Do istej miery tak nesie zodpovednosť za ambulanciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nej. Za čo však odborný zástupca nesie a nenesie zodpovednosť? Pohľad na zodpovednosť odborného zástupcu vám prinesieme v najbližších riadkoch.

ZODPOVEDNOSŤ ODBORNÉHO ZÁSTUPCU PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
 
V tomto smere tak nesie zodpovednosť za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale len v podobe administratívnoprávnej, pretože určenie odborného zástupcu je jednou z podmienok pre vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (k tomu pozri § 12 ods. 3 písm. a) zákona o poskytovateľoch).
 
Vo vzťahu k pacientom nenesie odborný zástupca zodpovednosť. V prípade postupu non lege artis pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti , pri ktorej si bude pacient uplatňovať nároky z titulu náhrady škody na zdraví alebo z titulu náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, nesie zodpovednosť samotný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a nie odborný zástupca. To isté platí aj pri konštatovaní nesprávne vedenej zdravotnej dokumentácie alebo pri konštatovaní nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aká zodpovednosť sa môže uplatniť voči odbornému zástupcovi, ak spôsobí pacientovi škodu na zdraví.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1190)