mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie zbrane

Mgr. Lenka Kavarniková   |   11.3.2022

V praxi sa lekári stretávajú s požiadavkou pacienta na vydanie potvrdenia o zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie zbrane. Ktorý lekár je oprávnený vydať pacientovi takéto potvrdenie? Ako sa vykonáva prehliadka k posúdeniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti v tomto prípade?

DRŽANIE ZBRANÍ A ZBROJNÝ PREUKAZ
 
Pokiaľ niekto na území Slovenska chce byť držiteľom zbrane a zbraň používať, musí mať vydaný zbrojný preukaz. Práve zbrojný preukaz oprávňuje osobu na držanie a nosenie zbrane a streliva. Vydáva ho príslušný policajný útvar - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. O zbrojný preukaz môže požiadať fyzická osoba len za splnenia zákonom stanovených podmienok, ktoré upravuje zákon o strelných zbraniach a strelive (č. 190/2003 Z.z.) v § 16 a nasledujúcich.
 
Nevyhnutným predpokladom na získanie/udržanie zbrojného preukazu je aj posúdenie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osoby, ktorá chce byť držiteľom zbrane, resp. už držiteľom je. Obe spôsobilosti sa preukazujú posudkom (lekárskym, psychologickým). Posudzujú sa v prípade žiadosti o vydanie zbrojného preukazu, ale aj vo vzťahu k osobám, ktoré už držiteľmi zbrojného preukazu sú, ak napr. vzniknú pochybnosti o spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu. Podmienky a postupy pri posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ako aj to ako má vyzerať lekársky posudok upravuje vyhláška MZ SR č. 229/2011 Z.z. (ďalej ako „vyhláška“).
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete kto posudzuje zdravotnú spôsobilosť a kto psychickú spôsobilosť na držanie zbrane.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1289)