mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodnutím upravilo podmienky predpisovania a výdaja liekov Ukrajincom

Mgr. Lenka Kavarniková   |   10.3.2022

Témou posledných dní je ozbrojený konflikt na Ukrajine. Vojna prinútila ukrajinských občanov opustiť ich krajinu, pričom utekajú do okolitých krajín. Mnoho z nich našlo útočisko práve aj na území Slovenskej republiky. S ohľadom na prílev ukrajinských občanov vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodnutie, ktorým upravilo podmienky predpisovania a výdaja liekov pre pacientov-utečencov, aby im bola zabezpečená zdravotná starostlivosť, aj keď nie sú na našom území verejne zdravotne poistení.
 

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S VOJNOU NA UKRAJINE
 
V posledných dňoch u nás najviac rezonuje ozbrojený konflikt na Ukrajine. V dôsledku vojny mnoho ukrajinských občanov, ale aj občanov iných krajín, opúšťa územie Ukrajiny a prichádzajú do okolitých štátov. Mnoho z nich sa uchýlilo práve aj na naše územie. Na ozbrojený konflikt na Ukrajine a prílev utečencov na naše územie sa rozhodla reagovať vláda Slovenskej republiky, ktorá dňa 26. februára 2022 vyhlásila uznesením vlády č. 142/2022 mimoriadnu situáciu v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na naše územie.
 
Niektorí z cudzincov prichádzajú na naše územie zranení, vyčerpaní a potrebujú zdravotnú starostlivosť. Z dôvodu naliehavej potreby zabezpečenia prístupu cudzincov k zdravotnej starostlivosti vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej ako „MZ SR“) rozhodnutie, ktorým upravilo podmienky predpisovania a výdaja liekov cudzincom, ktorí na naše územie prišli z dôvodu vojny na Ukrajine. Rozhodnutie bolo vydané a zverejnené na webovom sídle MZ SR dňa 04. marca 2022. Samotné rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 05. marca 2022 (deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle MZ SR). Je dôležité poukázať na to, že účinnosťrozhodnutia MZ SR je viazaná na existenciu mimoriadnej situácie spojenej s prílevom cudzincov v dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine.
 
Úplné znenie rozhodnutia MZ SR zo dňa 04. marca 2022 nájdete na tomto odkaze: https://www.health.gov.sk/Clanok?rozhodnutie-Z017955-2022
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aké podmienky stanovilo MZ SR pre predpisovanie a výdaj liekov cudzincom v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1176)