mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Zmena názvu „zdravotnícky asistent“ na názov „praktická sestra - asistent“.

Mgr. Ing. Lenka Beňušová   |   4.3.2022

Od 1.3.2022 sa novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti opätovne mení pomenovanie zdravotníckeho povolania „zdravotnícky asistent“. Tentokrát bude pomenovanie tohto zdravotníckeho pracovníka znieť „praktická sestra - asistent“. Táto zmena sa týka nielen spomínaného zákona, ale aj všetkých súvisiacich právnych predpisov používajúcich tento pojem. Kto je to vlastne zdravotnícky asistent? A prečo opätovne došlo k zmene pomenovania tohto zdravotníckeho povolania? Pozrime sa na to spoločne.

KTO JE TO ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT, PO NOVOM PRAKTICKÁ SESTRA-ASISTENT?
 
Zdravotnícky asistent je zdravotníckym pracovníkom. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ho označuje ako fyzickú osobu vykonávajúcu zdravotnícke povolanie.
 
Kto môže poskytovať ambulantnú starostlivosť špecifikuje aj zákon o zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 Z. z.). Všeobecnú ambulantnú starostlivosť podľa tohto zákona poskytuje poskytovateľom určený lekár a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Namiesto sestry však ambulantnú starostlivosť môže poskytovať aj určený zdravotnícky asistent, po novom teda „praktická sestra – asistent“. Rozhodnutie, či sa v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých/deti a dorast bude zdravotná starostlivosť poskytovať prostredníctvom sestry alebo prostredníctvom praktickej sestry je na pleciach samotného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 
Všímavým poskytovateľom však neušlo, že Výnos MZ SR č. 44/2008 (o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení) ostal nezmenený a stále požaduje, aby v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých bola okrem lekára zamestnaná na plný úväzok aj sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva a v pediatrickej ambulancii bola okrem lekára na plný úväzok zamestnaná setra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii. Je zrejmé, že výnos MZ SR č. 44/2008 Z.z. nie je v súlade so zákonom  č. 576/2004 Z.z.. Ideálne by bolo, aby MZSR čím skôr tento nesúlad vyriešilo a výnos v intenciách zákona o zdravotnej starostlivosti upravilo. Kým k tomu však dôjde, máme za to, že vzhľadom na vyššiu právnu silu zákona, môžu všeobecné ambulancie postupovať na základe jeho znenia – teda môžu v ambulancii zamestnať sestru alebo praktickú sestru.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete viac o tom, prečo k zmene pomenovania zdravotníckeho povolania dochádza a čo to v praxi znamená.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 3408)