mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Dar od pacienta ako úplatok alebo aké ponaučenie plynie z kauzy lekára z Kováčovej

Mgr. Lenka Kavarniková   |   9.3.2022

Nedávno v médiách zarezonovala kauza lekára z rehabilitačného centra v Kováčovej, ktorý bol odsúdený za trestný čin prijímania úplatku z dôvodu prijatia daru od pacientov. Možno sa už aj vám stalo, že vám pacient z vďačnosti priniesol nejaký ten dar - či už fľašu alkoholu, dezert, či dokonca peniaze. Aké dôsledky môže mať pre lekára prijatie daru od pacienta? Poďme sa na to pozrieť.

KAUZA LEKÁRA Z REHABILITAČNÉHO CENTRA V KOVÁČOVEJ
 
Médiami prebehla v posledných dňoch informácia o lekárovi z rehabilitačného centra v Kováčovej, ktorý od pacientov dostal ako dar fľaše alkoholu, ba dokonca obraz od akademického maliara Ondreja Zimku, ktorý si lekár nakoniec aj vyvesil vo svojej ambulancii.
 
Ako sa vyjadril obhajca dotyčného lekára, dary od pacientov si nepýtal, pacienti mu ich doniesli samy. Malo to byť ako poďakovanie napr. za to, že si pacienti v Kováčovej chceli predĺžiť pobyt zo zdravotných dôvodov.
 
Špecializovaný trestný súd vyhodnotil dané konanie lekára ako trestný čin prijímania úplatku. Lekárovi súd uložil trest odňatia slobody na 2 roky s podmienečným odkladom, pričom zároveň musí lekár zaplatiť peňažný trest vo výške 500 eur.
 
ÚPLATOK A DAR - AKÝ JE MEDZI NIMI ROZDIEL?
 
Pojem úplatok sa používa v spojení s trestnoprávnou zodpovednosťou za korupčné trestné činy. Medzi ne zaraďujeme práve aj prijímanie úplatku. Čo je možné rozumieť pod úplatkom určuje Trestný zákon, ktorý za úplatok považuje vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. Trestný zákon pritom nerozlišuje, či pacient alebo lekár považovali určitý príspevok v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za dar, poďakovanie alebo niečo za čo druhá strana očakáva určitý druh služby alebo plnenia.
 
Pojem dar je v rámci slovenskej právnej úpravy používaný najmä v súvislosti s darovacou zmluvou, ktorej podstatou je bezodplatnosť. Podstatou darovania je to, že darca prenechá obdarovanému určitú vec alebo inú majetkovú hodnotu bez očakávania protiplnenia od obdarovaného.
 
Spoločným znakom daru a úplatku je to, že v oboch prípadoch ide o plnenie, na ktoré neexistuje právny nárok. Základným a najdôležitejším rozdielom medzi darom a úplatkom je to, že pri poskytovaní úplatku osoba dávajúca úplatok očakáva za svoje plnenie určité protiplnenie, ktoré v konečnom dôsledku predstavuje neoprávnenú výhodu.
 
V prípade lekára z Kováčovej bolo prijatie daru od pacientov vyhodnotené trestným súdom ako prijatie úplatku. Javí sa, že posúdenie daru ako úplatku v tomto prípade vyplynulo z toho, že za dar poskytol lekár pacientom výhodu v podobe možnosti predĺženia si pobytu v rehabilitačnom centre.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aké dôsledky vyplývajú z právoplatného odsúdenia za trestný čin prijímania úplatku pre lekára z Kováčovej.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1459)