mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Zmeny pri predpisovaní dietetických potravín pri prepustení z nemocnice a ambulantnej liečbe

Mgr. Ing. Lenka Beňušová   |   3.3.2022

Najviac frekventovanou témou posledných mesiacov je novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o liekoch“), ako aj zmeny, ktoré v súvislosti s predpisovaním liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín priniesla. Konštatovali sme, že aj keď novela mala pôvodne zjednodušiť doterajšie postupy, nakoniec do praxe nepremietla to, čo deklarovala. Vzhľadom na problémy, ktoré to prinieslo nielen lekárom, ale aj samotným pacientom sa Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo“) rozhodlo pristúpiť k úprave a objasneniu  problematických situácií. Svojim rozhodnutím z 15.2.2022 viaceré nepraktické body vyjasnilo. Toto rozhodnutie je účinné do skončenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky.

Predpisovaniu dietetických potravín sme sa venovali v článku "Ako ovplyvnila novela Zákona o liekoch predpisovanie dietetických potravín?", kde sme rozoberali viaceré sporné situácie spojené s nastavovaním a následným predpisovaním dietetických potravín pacientovi pri prepúšťaní z nemocnice, či indikovaní všeobecným lekárom s následnou hospitalizáciou pacienta.

Prečítajte si tiež článok
Novela zákona č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o liekoch“) upravuje predpisovanie, výdaj a...
16.2.2022
.
 
ROZHODNUTIE PRIŠLO PO APELOCH ZO STRANY LEKÁROV AJ PACIENTOV

Ministerstvo pristúpilo k úprave povinností vyplývajúcich z novely rozhodnutím zo dňa 15.2.2022 na základe dopytu zo strany odborných spoločností, ako aj zo strany samotných pacientov. Podnety predkladané ministerstvu súviseli najmä s úpravou povinností všeobecných lekárov  a odborných lekárov vo vzťahu k pacientom po nadobudnutí účinnosti novely. Pomerne rozsiahly počet lekárov apeloval na nemožnosť reflektovať zmeny súvisiace s novelou, ktorá upravila tzv. delegovanú preskripciu. Ministerstvu bolo doručené veľké množstvo podnetov apelujúcich na nepripravenosť ambulantného sektora ako aj ústavného sektora na novú právnu úpravu. Veľkú časť tvorili aj podnety prichádzajúce priamo od pacientov, ktoré spočívali najmä v sťaženom prístupe k predpisovaniu humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.
 
Na základe týchto podnetov ministerstvo usúdilo, že tieto vzťahy je potrebné výnimočným opatrením dočasne upraviť, a preto pristúpilo k vydaniu tohto rozhodnutia. Pred jeho vydaním postupovalo v úzkej súčinnosti s dotknutými subjektami, identifikovalo potenciálne oblasti, ktoré môžu sťažiť prístup pacientov k humánnym liekom, zdravotníckym pomôckam
a dietetickým potravinám, zbieralo a vyhodnotilo doručené podnety. V tejto súvislosti zorganizovalo stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia odborných spoločností, Národného centra zdravotníckych informácií a zdravotných poisťovní. Na základe záverov tohto stretnutia ministerstvo predložilo a zaslalo zástupcom návrh riešenia vzniknutej situácie, ktorí ministerstvu následne doručili pripomienky k uvedenému návrhu a následne sa zúčastnené strany vyjadrili k vyhodnoteniu doručených pripomienok.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, ako rozhodnutie upravuje predpisovanie dietetických potravín, kto ich môže pri prepúštaní z nemocnice predpísať, ale aj koho a ako je možné na ďalšie predpisovanie poveriť.
 


Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 749)