mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Odklad sankcií pri e-kase neznamená možnosť ignorovať povinnosti

Mgr. Ján Pavlík   |   25.6.2019

Parlament schválil novelu zákona, ktorá znamená opustenie od ukladania sankcií  podnikateľom pri evidencii tržieb  v systéme e-Kasa do 31. decembra 2019. Toto opustenie od uloženia sankcií je ale podmienene tým, že subjekt požiada o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient na webovom sídle Finančnej správy. Aj keď opustenie od ukladania sankcií u mnohých subjektov môže evokovať, že došlo k odkladu povinností evidovať tržby prijaté v hotovosti v systéme e-kasa, nie je to úplne tak. Opustenie od ukladania sankcií do 31.12.2019 neznamená, že do tohto dátumu ambulancie a lekárne môžu ignorovať povinností spojené so systémom eKasa. Čo presne daná novela prináša a za akých podmienok Vám bude odpustené uloženie sankcie sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Zavedenie systému e-Kasa znamená, že ambulancie a lekárne  sú povinné od 1. júla 2019 prijaté tržby z predaja tovaru alebo poskytovania služieb v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť  evidovať prostredníctvom e-Kasy klient a to buď:

  • on-line registračnou pokladnicou
  • virtuálnou registračnou pokladnicou.

Návrh prešiel, avšak v pozmenenej podobe

Pred časom sme vás ale informovali o návrhu z dielne Ministerstva financií, ktoré prišlo s myšlienkou, že aj napriek tomu, že povinnosť evidovať tržby prijaté v hotovosti v systéme e-Kasa vzniká každému subjektu od 1. júla 2019, splnenie určitých podmienok bude znamenať opustenie od uloženia sankcie: Ako sa vyhnúť sankciám pri eKase?. Podmienky boli pôvodne dve, ktoré museli podnikatelia splniť do 30. júna 2019:

  • záväzná objednávka u výrobcu, dovozcu, alebo distribútora, ktorý disponuje certifikovaným pokladničným programom a chráneným dátovým úložiskom,
  • zaslanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient

Pôvodný návrh z dielne ministerstva v tomto znení mieril na schválenie do parlamentu, kde ale poslanci odhlasovali jeho pozmenenú verziu. Pozmenená verzia, ktorú schválili poslanci v parlamente je nakoniec priaznivejšia pre podnikateľov, ktorým vzniká povinnosť evidovať tržby prijaté v hotovosti v systéme e-Kasa, čo je priaznivá správa rovnako aj pre ambulancie, ako aj lekárne.

Pôvodný návrh počítal s tým, že k odpusteniu uloženia sankcie podnikateľovi dôjde za splnenia dvoch podmienok, ktoré musí splniť do 30. júna 2019 (podmienky uvedené vyššie). Pozmenená verzia návrhu, ktorú schválili poslanci v parlamente, ale ukladá len jednu podmienku z pôvodných dvoch. Podmienka vykonať záväznú objednávku u výrobcu, dovozcu, alebo distribútora, ktorý disponuje certifikovaným pokladničným programom a chráneným dátovým úložiskom do 30. júna 2019 v schválenom návrhu absentuje.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia a mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete, v akej podobe schválil parlament novelu zákona, v akých prípadoch je potrebné evidovať tržby v systéme e-kasa aj napriek opusteniu od ukladania sankcií a ako požiadať o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1217)