mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Odchodné a odstupné pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom

Mgr. Lenka Kavarniková   |   14.9.2022

Pri skončení pracovného pomeru vzniká zamestnancovi v určitých zákonom stanovených prípadoch nárok na odstupné alebo odchodné. Nakoľko aj ambulancie a lekárne vystupujú v postavení zamestnávateľa, nemali by na tieto zákonné nároky zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zabudnúť. V najbližších riadkoch vám prinášame prehľad podmienok pre nárok na odchodné a odstupné a tiež na ich zákonom stanovenú výšku.

PRÁVNA ÚPRAVA ODSTUPNÉHO A ODCHODNÉHO
 
Zákonník práce (z. č. 311/2001 Z.z.) upravuje dva nároky zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, a to odstupné a odchodné v závislosti od toho z akého dôvodu došlo ku skončeniu pracovného pomeru zamestnanca. Zákonník práce okrem jednotlivých dôvodov pre nárok na odstupné a odchodné stanovuje aj ich minimálnu výšku.
 
Z hľadiska paragrafového znenia sú venované:

  • odstupnému § 76 Zákonníka práce a
  • odchodnému § 76a Zákonníka práce.

ODCHODNÉ A JEHO VÝŠKA
 
Odchodné plní v prípade skončenia pracovného pomeru zamestnanca akúsi úlohu odmeny za celkovú profesijnú kariéru daného zamestnanca pri jeho odchode do dôchodku. Zamestnancovi vzniká nárok na odchodné v prípade nadobudnutia nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok. Ide však len o nárok, ktorý
 
Odchodné sa poskytuje zamestnancovi najmenej vo výške jeho priemerného mesačného zárobku, a to ak:

  • zamestnanec požiada o poskytnutie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 pracovných dní po jeho skončení (§ 76a ods. 1 Zákonníka práce)
  • bol zamestnancovi Sociálnou poisťovňou už priznaný nárok na predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti zamestnanca, ktorú podal pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní po jeho skončení (§ 76a ods. 2 Zákonníka práce) 

V prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce nie je zamestnávateľ povinný poskytnúť odchodné. Nie je však vylúčené, že aj v tomto prípade zamestnanec dostane odchodné, ak sa mu ho rozhodne zamestnávateľ dobrovoľne poskytnúť.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, kedy má zamestnanec nárok na odstupné a tiež to, v akej minimálnej výške ho musí zamestnávateľ zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru poskytnúť.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1792)