mediPRÁVNIK chráni už 1856 ambulancií a lekární.

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil zistené nedostatky u poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti za rok 2021

Mgr. Lenka Kavarniková   |   26.8.2022

Ochrana osobných údajov je od roku 2018 najviac skloňovanou témou aj v prípade poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti. Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov kontroluje Úrad na ochranu osobných údajov v postavení dozorného orgánu, pričom každoročne zverejňuje výročnú správu, v rámci ktorej odhaľuje aj nedostatky, ktoré zistil pri vykonávanej kontrole. V najbližších riadkoch si predstavíme najčastejšie zistené nedostatky u poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti za rok 2021.

VŠEOBECNE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovanie zdravotnej/lekárenskej starostlivosti sa nezaobíde bez každodennej práce s osobnými údajmi pacientov/zákazníkov. Navyše ochrana osobných údajov sa nevzťahuje len na pacientov/zákazníkov, ale aj na samotných zamestnancov poskytovateľa zdravotnej/lekárenskej starostlivosti.

Každý, kto prichádza pri svojej činnosti do stretu s osobnými údajmi iných osôb (teda aj poskytovatelia zdravotnej/lekárenskej starostlivosti), musí mať prijaté pravidlá pre ich spracúvanie, aby boli zachované základné zásady a podmienky pre ochranu osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016) a zákona o ochrane osobných údajov (z. č. 18/2018 Z.z.). Za implementáciu a dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov zodpovedá samotný poskytovateľ zdravotnej/lekárenskej starostlivosti, ktorý je v pozícii prevádzkovateľa.

Okrem iných povinností má lekáreň/ambulancia ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov informačnú povinnosť voči pacientom/zákazníkom a zamestnancom. Táto informačná povinnosť spočíva v informovaní pacienta/zákazníka a zamestnanca o jeho právach ako dotknutej osoby. V tomto poučení je potrebné vysvetliť akým spôsobom sa spracúvajú osobné údaje pri jednotlivých činnostiach ambulancie/lekárne. V poučení musí byť uvedený aj právny základ a účel spracúvania osobných údajov, poučenie o dobe uchovávania osobných údajov a ďalšie.

Dodržiavanie jednotlivých zásad ochrany osobných údajov a povinností prevádzkovateľmi (aj ambulanciami a lekárňami) kontroluje Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ), ktorý je kompetentným orgánom na výkon dozoru v oblasti ochrany osobných údajov. 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom aké najčastejšie nedostatky boli zistené pri kontrole dodržiavania zásad ochrany osobných údajov v ambulanciách/lekárňach.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 635)